Banjalučanin doktor Vahudin Zugor niže uspjehe na klinici u Kelnu

Autor: (A. S.)
28.08.2017 22:46
A
A
A

Priv.-Doz. Dr. med. Vahudin Zugor, glavni liječnik na urološkoj univerzitetskoj klinici u Kelnu (Köln) postao je redovni profesor na medicinskom fakultetu ovog renomiranog i uglednog univerziteta.

Profesor dr. Vahudin Zugor je rodom iz Banje Luke i u devedesetim godinama je došao u Njemačku. 

Završio je studij medicine u Erlangenu gdje je ujedno i stekao zvanje specijaliste urologije i privatnog docenta.

U Njemačku je došao kao izbjeglica u toku ratnih događanja u Bosni i Hercegovini 1993 godine. Iako bez znanja njemačkog jezika, bez regulisanih radnih papira i bez potrebnog novca za školovanje Vahudin Zugor je uz ogroman trud, napore i disciplinu uspio upisati i završiti medicinski studij u Erlangenu u Bajernu (Bayern).

Nakon toga slijedi doktorat i titula specijaliste urologije. Vrijedno je spomenuti i boravak u kembridžu (Cambridg) u Engleskoj, kao i rad u sedam različitih uroloških klinika u Njemačkoj. 

Radio je na čuvenoj klinici za dječju urologiju u Erlangenu, kao i u Gronau, vodećoj klinici u razvoju uroloških robotskih sistema.

Vahudin Zugor je trostruki privatni docent, 2008. u Erlangenu, 2012. u Ahenu (Aachen) i 2017. u Kelnu.

Napisao je i objavio 87 naučnih radova, održao 150 predavanja i bio učesnik mnogobrojnih nacionalnih i internacionalnih kongresa. 

Dobitnik je i 22 naučne nagrade za radove u urološkoj onkologiji, uroginekologiji, dječjoj urologiji i robotskoj hiruškoj urologiji.

Osim toga obavio je preko 12.000 uroloških operacija od toga veliki dio putem robotskih sistema, tehnikom kojom vlada jedan manji dio hirurga u Njemačkoj. 

Pored toga bitno je napomenuti da se Zugor klinički bavi i liječenjem inkontinencije, dječijom urologijom i rekonstruktivnom hirurgijom uretera i uretre.

Nakon dugogodišnjeg rada i suradnje sa renomiranim profesorom Axel Heidenreichom Vahudin Zugor je od 1. decembra 2015. glavni liječnik na urološkoj univerzitetskoj bolnici u Kelnu. To je jedan od najvećih uro-onkoloških centara u Evropi, ujedno i referentni centar za liječenje inkontinecije i upotrebu proteza u urologiji pogotovo kod erektilne disfunkcije. 

Već 22. maja 2017. je postao redovni profesor na medicinskom fakultetu urološke univerzitetske klinike u Kelnu.

Početkom jula 2017, je u svečanoj atmosferi u velikoj sali univerzitete klinike u Kelnu profesorodržao predavanje o temi „Robotska prostatektomija“ pred više od stotinu studenata i kolega, koji su mu na kraju uputili srdačne čestitke i dugotrajni aplauz uz najljepše želje za buduće kliničke i naučne projekte.