Tužilaštvo KS imenovalo kontakt-osobu za slučajeve zločina iz mržnje prema LGBTI populaciji

Avaz.ba
12.01.2018 14:08
A
A
A

Sarajevski otvoreni centar (SOC) od 2013. godine u okviru različitih projekata i aktivnosti radi na edukacijama predstavnika cijelog pravosudnog lanca u svrhu senzibilizacije policijskih službenika, tužilaca i sudija te podizanja nivoa povjerenja LGBTI osoba u policiju i pravosuđe kada je riječ o prijavljivanju slučajeva diskriminacije i nasilja.

U decembru prošle godine, nakon ostvarene saradnje između Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu i SOC-a te održane obuke o krivičnim djelima počinjenim iz mržnje za 32 tužioca i stručna saradnika ove pravosudne institucije, SOC-u je dostavljen dopis o određivanju kontakt osobe – kantonalne tužiteljice – za rad sa LGBT osobama žrtvama krivičnih djela počinjenih iz mržnje.

Obuka je održana u okviru projekta "Institucionalna mreža podrške za LGBTI osobe u Kantonu Sarajevo" finansiranog iz USAID-ovog Programa podrške marginaliziranim grupama (USAID/PPMG).

Imenovanje kontakt-osobe u Kantonalnom tužilaštvu KS, vezano za slučajeve izvršenja krivičnih djela počinjenih iz mržnje na osnovu seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta, znači da LGBTI osobe koje su bile izložene nasilju, mogu direktno otići u Tužilaštvo i prijaviti slučajeve nasilja imenovanoj tužiteljici – zamjenici glavne kantonalne tužiteljice u Sarajevu Berini Alihodžić.

Alihodžić je pomenutu obuku ocijenila izuzetno korisnom.

-  Razgovarali smo neposredno, razmijenili međusobna iskustva, upoznali se sa mnogim činjenicama o kojima do tada nismo znali i na ovaj način nam je u neposrednim razgovorima postala bliža materija vezana za krivična djela počinjena iz mržnje, a posebno smo se upoznali sa svim problemima i razlozima nepodnošenja krivičnih prijava od osoba nad kojima je počinjeno krivično djelo. Svaka razmjena iskustava je korisna za obje strane i sigurno može poboljšati rad na predmetima krivičnih djela počinjenih iz mržnje - smatra Alihodžić.

S obzirom da su krivična djela počinjena iz mržnje relativno nova krivična djela, te da je tek u posljednje vrijeme ova materija predmet raznih edukacija, a u sklopu navedenog i krivičnih djela počinjenih iz mržnje prema LGBTI osobama, Alihodžić je ocijenila da je zbog boljeg poznavanja ove materije i samim tim eventualno bržeg procesuiranja ovih krivičnih djela, a radi još uvijek relativnog otpora i neznanja da se određene situacije inkriminišu kao krivična djela i dostave na rad tužilaštvima, bilo potrebno da se imenuje kontakt-osoba ovog tužilaštva koja će biti zadužena za zaprimanje prijava incidenata i krivičnih djela počinjenih iz mržnje prema LGBTI osobama.

Sarajevski otvoreni centar od oktobra 2013. godine pokrenuo je i pravno savjetovanje za LGBTI osobe, te nudi i pravno zastupanje.

Pravno savjetovanje je servis za zajednicu koji informiše i daje podršku LGBTI osobama u BiH u vezi sa njihovim ljudskim pravima, načinima korištenja postojećih bh. zakona koji ih štite i mehanizmima ostvarivanja tih prava.