AEROZAGAĐENJE Izvještaj mjernih stanica Zavoda za javno zdravstvo KS

Prašina u zraku na Ilidži, Bjelavama, Otoci i u Ilijašu

Autor: A. NALO
13.02.2018 15:01
A
A
A

Građani KS jučer su udisali nečist zrak. Najviša koncentracija lebdećih čestica PM10 bila je zabilježena na Bjelavama, Otoci, Ilidži i Ilijašu. 

 Dozvoljene granice 

Pokazale su to jučer u 14 sati automatske mjerne stanice Zavoda za javno zdravstvo KS, na čijim su ekranima crvenom bojom bila označena prekoračenja čestica u svim dijelovima grada. Koncentracija polutanta bila je u dozvoljenim granicama.  

Međutim, s obzirom na to da do sada nismo ništa uradili da imamo čist zrak tokom zime, ova situacija nije toliko ni alarmantna. Naprotiv, zahvaljujući vjetru i maloj količini padavina, imali smo koliko-toliko čist zrak, za razliku od prošlih godina, kada smo se sedmicama gušili u smogu i magli.

Loš ugalj 

- Situacija trenutno nije alarmantna jer puše vjetar. Stanice su zabilježile jedino povećano prisustvo prašine u zraku. To je uglavnom zbog korištenja lošeg uglja za loženje... Zahvaljujući klimatskim promjenama i vjetrovima, imali smo bolji zrak za razliku od prethodnih godina - kazao je za „Dnevni avaz“ Martin Tais, stručnjak za kvalitet zraka.