Zbog nenamjenskog trošenja budžetskih sredstava

Ajanović podnio krivičnu prijavu protiv Imamovića i Ilića

Autor: E. Sk.
02.02.2018 11:04
A
A
A

Predsjednik Bosanske stranke (BOSS) i vijećnik u Gradskom vijeću Tuzla, Mirnes Ajanović podnio je Federalnom tužilaštvu krivične prijave protiv gradonačelnika Tuzle Jasmina Imamovića, predsjednika Gradskog odbora SDP-a Tuzla Slađana Ilića i drugih odgovornih lica zbog, kako je naveo, nenamjenskog trošenja budžetskih sredstava namijenjenih za umanjenje posljedica zagađenja zraka.

Krivična prijava odnosi se na sredstva „Elektroprivrede BiH“, a koja se u gradski budžet uplaćivala na osnovu rada Termoelektrane Tuzla. U posljednje tri godine, podsjećanja radi, Grad Tuzla je dobio oko 18 miliona KM.

- Krivična prijava je podnesena Federalnom tužilaštvu zbog sumnje da u radnjama prijavljenih ima elemenata organizovanog kriminala, a na osnovu Krivičnog zakona FBiH zbog krivičnih djela iz člana 294. - Prijevara, 340. - Udruživanje radi činjenja krivičnih djela, 342. - Zločinačka organizacija, 383. - Zloupotreba položaja ili ovlaštenja, 387. – Nesavjestan rad u službi i 389.- Krivotvorenje službene isprave. 

Između ostalog, Federalnom tužilaštvu su dostavljeni dokazi da su prijavljeni direktno ili u suizvršenju krivičnog djela prevarili vijećnike Gradskog vijeća Tuzla prilikom usvajanja Budžeta za 2017. godinu, jer su u obrazloženju prilikom navođenja odredbi Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana dodali nepostojeću alineju - finansiranje kulture. Time je samo po tom osnovu oštećen budžet Grada Tuzla u iznosu od  365.951 KM, a građani su oštećeni jer novčana sredstva nisu utrošena namjenski za smanjenje posljedica zagađenja zraka - istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.