Foto: Šehović i Mustafičić

Udruženje penzionera vojnih osiguranika TK upozorava na greške resornog ministarstva

Guraju nas među demobilisane borce iako smo penzije zaradili kao vojnici profesionalci

Autor: E.Sk
09.02.2018 15:13
A
A
A

Udruženje penzionera vojnih osiguranika Tuzlanskog kantona upozorava Ministarstvo za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Federacije BiH da svoja ostvarena prava na penziju ne crpe iz boračko-invalidske zaštite i svog učešća u ratu, nego iz radno-pravnog statusa, kao i svi drugi radnici, koji su po uvjetima utvrđenim odgovarajućim zakonskim propisima zasluženo otišli u mirovinu.

- Suština je da smo pravo na penziju ostvarili kao vojni osiguranici i osiguranici uposlenici Vojske FBiH i Ministarstva odbrane FBiH, kojima je u procesu smanjenja vojnog personala tokom reforme odbrane rješenjem resornog ministarstva prestala profesionalna služba. Iz ovog statusa proističu i naša prava, a ne iz statusa demobilisanih branitelja kako nas, penzionere vojne osiguranike, uporno pokušavaju prikazati – kaže Edvad Mustafičić, predsjednik Udruženja penzionera vojnih obveznika TK.

U Udruženju penzionera vojnih osiguranika ističu kako nikakvim aktom nije bilo moguće, niti je takvo šta urađeno, da se njihova prava ostvarena u radnom odnosu i obaveze koja su prema njima imala Ministarstva za odbranu i Ministarstvo za rad i socijalnu politiku FBiH prebace na obaveze Ministarstva za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

- Izradom i objavljivanjem Registra korisnika prava boračko-invalidske zaštite. u kojem su i penzioneri vojni osiguranici prikazani kao korisnici tih prava, iako ne pripadaju kategoriji demobilisanih boraca, Ministarstvo za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata svjesno manipulira činjenicama i ciljano unosi razdor u kompletnu boračku populaciju – navodi Nihad Šehović, predsjednik Skupštine Udruženja penzionera vojnih osiguranika TK.

U Udruženju se još pitaju i po čemu se to penzija obračunata od uplata doprinosa u Fond PIO/MIO samo za vojne osiguranike smatra pravom iz oblasti boračko-invalidske zaštite, a svim drugim penzionerima kao pravo iz radnog odnosa.

- Nije logično nijednog penzionisanog vojnog osiguranika, nakon 17 godina od penzionisanja, tretirati kao osobu koja je ostvarila pravo na prijevremenu povoljnu penziju u statusu demobilisanog borca i još pri tome za te penzije izdvajati sredstva iz boračko–invalidske zaštite – navodi Edvad Mustafičić.

Ukoliko aktuelna zakonska rješenja ostanu na snazi, penzioneri vojni osiguranici će iz budžeta za boračko-invalidsku zaštitu na godišnjem nivou dobivati približno 7.000 KM, a takvih osiguranika samo na području TK imao oko 900, dok na području FBiH oko 4.800.

Više o:

Tuzla