Foto: Najveća investicija izgradnja škole u Tetovu

Ministar finansija, o nacrtu finansijskog dokumenta

Andrej Kajić: Povećanje plaća za 5,2 posto svim budžetskim korisnicima

Autor: E. DRAGUNIĆ
13.01.2018 17:21
A
A
A

Budžet ZDK za 2018. godinu planiran je u iznosu od 317 miliona KM. Nacrt ovog dokumenta naći će se na dnevnom redu sjednice Skupštine ZDK, koja će biti održana u srijedu, 17. januara. 
 

Kapitalna ulaganja

Kako je u razgovoru za „Avaz“ rekao Andrej Kajić, ministar finansija ZDK, najviše novca, skoro polovina budžeta, kao i svake godine, bit će izdvojeno za plaće više od 8.000 budžetskih korisnika.

- Ove godine planirano je i povećanje plaća za 5,2 posto svim budžetskim korisnicima. Već dugi niz godina nije došlo do usklađivanja plaća na području ZDK s troškovima potrošačke korpe. Odluku smo donijeli u razgovoru sa sindikatima i socijalnim partnerima da se ide u ovo povećanje, za što je planirano dodatnih osam miliona KM - rekao je Kajić.

Što se tiče materijalnih troškova, sredstva za ove namjene na nivou su prošlogodišnjih. Budžetom je predviđen i novac za kapitalna ulaganja na Direkciji za ceste, Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Civilne zaštite, sanacije šteta od poplava iz ranijeg perioda...

Vodne naknade

- Najveća kapitalna investicija je izgradnja nove škole u Tetovu kod Zenice, za što su planirana dva miliona KM. Za rekonstrukciju puteva izdvojili smo šest miliona KM. Tu je i devet miliona KM namjenskih sredstava iz vodnih naknada koja će biti utrošena na području cijelog kantona - kazao je Kajić.

  • KAJIĆ: Razgovor sa sindikatima
    KAJIĆ: Razgovor sa sindikatima

Javna rasprava   

Kajić je uvjeren da će nacrt budžeta biti prihvaćen na narednoj sjednici Skupštine ZDK. Prije nekoliko dana ovaj dokument jednoglasno je usvojila Vlada ZDK.

- Nakon što nacrt bude prihvaćen u Skupštini ZDK, predviđena je javna rasprava o ovom dokumentu u trajanju od pet radnih dana. Stoga očekujem da ćemo do kraja ovog mjeseca imati usvojen i konačan prijedlog budžeta ZDK za 2018. godinu - rekao je Kajić.

Brojke

317  miliona KM iznosi nacrt budžeta ZDK za 2018. 

2 miliona KM za novu školu u Tetovu 

6  miliona KM za rekonstrukciju puteva 

Više o:

Andrej Kajić