Foto: Bit će nastavljena rekonstrukcija dionice Nemila - Bistričak u dužini od 800 metara

PLANOVI / Refik Zeković, direktor Kantonalne direkcije za ceste

ZDK: U izgradnju mosta na Usori bit će uložena 1,3 miliona KM

Autor: E. DRAGUNIĆ
07.03.2018 21:55
A
A
A

Za rekonstrukciju, izgradnju cesta i mostova u ZDK u ovoj godini bit će izdvojeno pet miliona KM. Vlada ZDK usvojila je ovaj dokument na posljednjoj sjednici, kojim je, za razliku od ranijih godina, izdvojeno mnogo više novca za ovu namjenu.

Najveći projekti

Planom za 2015. u rekonstrukciju cesta u ZDK izdvojena su 1,3 miliona KM, 2016. godine 1,2 miliona KM, a 2017. tri miliona KM.

Kako nam je rekao Refik Zeković, direktor Kantonalne direkcije za ceste, među najvećim projektima je izgradnja mosta na rijeci Usori u Jelahu, za što su planirana 1,3 miliona KM.

- Bit će nastavljena i rekonstrukcija dionice Nemila - Bistričak u dužini od 800 metara, za što će, uz regulaciju riječnog korita, biti utrošeno ukupno 1,5 miliona KM. Izdvaja se i rekonstrukcija ceste Čajdraš - Ovnak, u vrijednosti od 900.000 KM - kaže Zeković.

U ovoj godini planirana je i rekonstrukcija zaobilaznice na dionici Visoko - Kakanj u Poslovnoj zoni ''Ozrakovići'', za što je namijenjeno 425.000 KM. Na dionici Vareš - Potkamensko 100.000 KM bit će izdvojeno za sanaciju klizišta na lokalitetu Ljepovići i 120.000 KM za osvjetljenje tunela Ponikva.

Kružni tok

- Planiramo i 270.000 KM za izgradnju kružnog toka na raskrsnici Žepče - Zavidovići - Olovo. Tu je i sanacija klizišta na dionici ceste Zavidovići - Kamenica te Podlugovi - Breza - Vareš. Planirano je i 195.000 KM za izradu projektno-tehničke dokumentacije za dionice regionalnih cesta - ističe Zeković.

7 KM za održavanje 

Osim rekonstrukcije i izgradnje, planom za ovu godinu predviđeno je sedam miliona KM za redovno i vanredno održavanje regionalnih cesta. Inače, ukupna dužina regionalnih cesta u ZDK iznosi 435 kilometara.