Foto: Kantonalna bolnica će se ubuduće grijati na plin

Prijedlog odluke na sjednici Gradskog vijeća 13. marta

Osniva se javno preduzeće „Zenicagas“

Autor: E. DRAGUNIĆ
09.03.2018 11:44
A
A
A

Grad Zenica uskoro bi trebao osnovati javno preduzeće „Zenicagas“, koje će biti zaduženo za distribuciju plina i plinofikaciju Zenice i prigradskih naselja. Prijedlog odluke o osnivanju ovog preduzeća naći će se na sjednici Gradskog vijeća koja će biti održana 13. marta.

Ukoliko ova odluka bude prihvaćena, to će podrazumijevati i izgradnju distributivne mreže i priključenja javnih institucija, preduzeća i drugih korisnika na plinsku mrežu, a shodno Studiji izvodljivosti plinofikacije Zenice, koja je izrađena još 2009. godine. 

Prema toj studiji, za izgradnju plinske mreže u Zenici potrebno je nešto više od 15 miliona KM. Ako i bude prihvaćena odluka o osnivanju „Zenicagasa“, još nije poznato kada će i na koji način Zenica ući u projekt plinofikacije.

Kako nam je rekao Armin Mujkić, savjetnik gradonačelnika, osnivanje preduzeća pokreće se, prije svega, zbog Kantonalne bolnice, koja će se ubuduće grijati na plin.

- Rekonstrukcija bolnice podrazumijeva i izgradnju novog termoenergetskog bloka, koji će, za razliku od sadašnjeg, umjesto uglja, kao energent koristiti plin. Također, plinovod koji prolazi pored Zenice želimo iskoristiti i za alternativno zagrijavanje grada zbog poznatih problema s grijanjem - kaže Mujkić.

Ako i kada krene realizacija ovog projekta, najprije bi se radio sjeverni dio grada, kroz koji sada i prolazi plinovod, a kasnije bi se priključivao i ostatak grada.

 

Osnovni kapital 10.000 KM 

Prema Prijedlogu odluke o osnivanju „Zenicagasa“, osnovni kapital preduzeća iznosit će 10.000 KM, ono će biti u stopostotnom vlasništvu osnivača Grada Zenica.

- Prirodni plin kao energent ima prednost u odnosu na drvo, mrki ugalj i lož-ulje, jer je ekološki prihvatljiv i cjenovno je jedan od najpovoljnijih energenata za korištenje grijanja stambenih i poslovnih prostora, kao i u industrijskim pogonima. Plinofikacija je projekt od javnog interesa zbog pozitivnih efekata - navodi se u obrazloženju odluke o osnivanju.