Prigovore pacijenata zaprimio i Dom zdravlja Mostar

HNK Zdravstveno vijeće razmatralo izvještaje o žalbama pacijenata: Prigovori na rad ljekara u četiri ustanove, jedan suspendiran

Autor: M. HODŽIĆ
30.09.2017 13:52
A
A
A

Zdravstveno vijeće Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK održalo je u Mostaru redovnu sjednicu, na čijem su se dnevnom redu našli izvještaji o prigovorima pacijenata u prvoj polovini ove godine.  

Doneseno rješenje

Iz zatraženih izvještaja koje su dostavile sve javne zdravstvene ustanove, Zavod zdravstvenog osiguranja HNK, kao i Ljekarska komora HNK vidljivo je da su u tom periodu prigovore pacijenata zaprimili Dom zdravlja Mostar, Opća bolnica Konjic, Dom zdravlja Jablanica i Ljekarska komora HNK.

Nakon njihovog razmatranja donesene su odluke pa je tako u jednom slučaju pokrenut disciplinski postupak i doneseno rješenje o pismenoj opomeni za doktora zbog nemarnog i neprofesionalnog odnosa prema pacijentu za vrijeme rada u Hitnoj medicinskoj pomoći.

- U dva slučaja prigovori su odbijeni kao neutemeljeni, dok je jedan prigovor djelimično uvažen. U jednom slučaju pokrenut je postupak utvrđivanja odgovornosti doktora i povreda radnih obaveza - saopćili su iz Zdravstvenog vijeća HNK.

Kada su u pitanju prigovori Ljekarskoj komori, u jednom slučaju se oglasila nenadležnom, a u dva slučaja u toku je postupak pred nadležnim organima Komore.

Uputio izvinjenje

- Vezano za jedan predmet postupak je okončan na način da je doktor suspendiran s radnog mjesta u dijelu koji se odnosi na rad s djecom i navedeni doktor je uputio ispriku podnosiocima priziva - naveli su iz Vijeća.


Upućena inicijativa za izmjene Zakona

Iz Vijeća ističu da se zdravstvene ustanove u radu susreću sa značajnim poteškoćama vezanim za prigovore pacijenata. Zato je Zdravstveno vijeće usvojilo zaključak da se Federalnom ministarstvu zdravstva uputi inicijativa za izmjene i dopune Zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata, u dijelu koji se odnosi na prigovor. 

Njima bi se omogućilo članovima bliže porodice, odnosno pacijentovim nasljednicima da mogu uložiti prigovor u slučaju kada pacijent nije u mogućnosti zbog težine oboljenja ili u slučaju smrti.