PRAVA

Počela primjena Zakona o zaštiti porodice s djecom u HNK: Doplatak i jednokratna pomoć samo ako primanja ne prelaze 125 KM?!

Autor: M. HODŽIĆ
03.10.2017 11:23
A
A
A

Primjena Zakona o zaštiti porodice s djecom u HNK počela je 1. oktobra, a njime je porodicama s djecom u HNK dato devet prava, između ostalog, pravo na dječiji doplatak od 25 odnosno 35 KM za djecu bez jednog ili oba roditelja te djecu s invaliditetom, jednokratnu pomoć za opremanje novorođenčeta u iznosu od 200 KM, porodiljnu naknadu za zaposlene i nezaposlene porodilje.

Decidne odredbe

Zakonom, koji je svima dostupan na internet-stranici Vlade HNK, jasno je propisano i ko sve može ostvariti ova prava, a omogućeni su povoljniji uvjeti za djecu bez jednog ili oba roditelja i djeci s invaliditetom. 

Tako se pravo na dječiji doplatak ne može ostvariti ukoliko ukupni mjesečni prihod po članu domaćinstva prelazi iznos od 15 posto prosječne neto plaće ostvarene u prethodnoj godini u FBiH, odnosno, ako bilo koji član domaćinstva ima primanja veća od 125 KM.

Također, doplatak se ne može ostvariti ni ako je jedan od članova domaćinstva vlasnik ili suvlasnik preduzeća ili samostalne radnje ili ima registriranu dopunsku djelatnost te ako je vlasnik ili posjednik vozila skupljeg od 10.000 KM, osim ako su u pitanju lica s invaliditetom. Ni jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta neće se moći dobiti ako se ne ispunjavaju uvjeti za ostvarivanje prava na dječiji doplatak. 

Kada je u pitanju novčana pomoć majci koja nije u radnom odnosu, Zakon je i tu decidan. Naknada utvrđena u iznosu od 20 posto prosječne plaće u FBiH u prethodnoj godini isplaćuje se u trajanju od šest mjeseci od rođenja djeteta.

- Novčanu pomoć majci koja nije u radnom odnosu, a zbog porođaja i njege djeteta, ostvaruje majka koja se neposredno brine o djetetu, pod uvjetom da ukupan prihod po članu domaćinstva ne prelazi iznos od 15 posto prosječne plaće - navodi se u Zakonu. 

Kada su u pitanju majke u radnom odnosu, ta naknada se isplaćuje 12 mjeseci od dana odlaska na porodiljno odsustvo, a utvrđena je u iznosu od 40 posto prosječne plaće koju je žena ostvarila u periodu od pola godine prije korištenja porodiljnog odsustva.

Mnoštvo kriterija

U međuvremenu Centar za socijalni rad Mostar obznanio je potrebnu dokumentaciju za ostvarenje ovih prava. Samo za ostvarenje prava na dječiji doplatak potrebno je dvadesetak potvrda, uvjerenja i dokaza. Između ostalog, podnosiocu zahtjeva je, radi dokazivanja da vrijednost vozila koje posjeduje ne prelazi 10.000 KM, potrebna i potvrda o procjeni vrijednosti motornog vozila od ovlaštenog sudskog vještaka.

Penava: Osluškivati i reagirati

- Traži se puno obrazaca i, objektivno, to je mnogo. Zamislite nekoga ko mora doći iz Gornje Drežnice da prikupi sve to, pa mora ići od policijske uprave, do notara i slično, ili nekoga ko mora ostaviti dnevnicu zbog toga. Dobro je da krene implementacija zakona, a onda ćemo vidjeti s kojim će se sve problemima susretati zakonodavac i građani. Mediji i NVO sve to trebaju osluškivati i pratiti te reagirati. Vjerujem da će se tu u dogledno vrijeme nešto morati promijeniti - kaže Mirjana Penava, direktorica Udruženja „Forma F“, koje se godinama zalagalo za donošenje ovog zakona.

  • Potrebna obimna dokumentacija
    Potrebna obimna dokumentacija