Foto: Rok za prijavu istječe 1. decembra

Upućena ponuda vlasnicima objekata u užem dijelu Trebinja

Trebinje će dati 40 posto novca za obnovu fasada

Autor: P. M.
08.11.2017 13:45
A
A
A

Grad Trebinje uputio je ponudu vlasnicima objekata u užem dijelu grada za učešće u troškovima sanacije fasada maksimalno sa 40 posto ukupne cijene radova. 

U objavljenom javnom pozivu za sufinansiranje uređenja fasada iz granta planiranog u ovogodišnjem budžetu Grada navedeno je da pravo na korištenje ovih sredstava imaju vlasnici objekata u ulicama: Jovana Dučića, Njegoševa, Vojvode Stepe Stepanovića, Beogradska, Vuka Karadžića, Preobraženjska i Svetosavska, „čija je fasada, dio pozicioniran prema ovim ulicama, oštećena, estetski neuredna toliko da narušava izgled centra grada ili predstavlja opasnost po život i zdravlje ljudi“.

Vlasnici objekata zainteresirani za sufinansiranje dužni su da osiguraju minimalno 60 posto potrebnog iznosa sredstava za sanacione radove, dok će učešće Grada Trebinja odnosi na kupovinu materijala potrebnog za radove na fasadi.

- Grad će odobreni iznos sredstava iz granta doznačiti na račun dobavljača koji s aplikantom ima sklopljen ugovor o nabavci materijala za sanaciju fasade - precizirano je u javnom pozivu.

Rok za prijavu istječe 1. decembra, nakon čega će posebna komisija, koju će imenovati gradonačelnik, ocjenjivati aplikacije i odabrati objekte za sufinansiranje sanacija.

Sigurnost građana  

- Prednost za dodjelu sredstava iz granta imat će fasade koje su u takvom stanju da ugrožavaju sigurnost građana, odnosno one koje su u toliko lošem stanju da izuzetno narušavaju izgled grada - stoji u ovom javnom pozivu.


Više o:

Trebinje