CCI ocijenio (ne)rad Skupštine i Vlade Kantona 10: I dalje među najgorima u BiH

Autor: A, Kamber
17.07.2017 15:58
A
A
A

Prvu polovinu 2017.godine obilježio je nastavak loših rezultata Skupštine i Vlade Livanjskog kantona, ocjena je CC,I čiji su predstavnici danas (ponedjeljak) održali konferenciju za novinare u Livnu.

Šest mjeseci lošeg rada i dalje Skupštinu i Vladu LK drže među najlošijima u BiH. Skupština je održala samo 2 redovne i 2 vanredne sjednice na kojima su smijenjeni predsjednik Vlade i ministri iz reda srpskog naroda i imenovani novi, te usvojena Odluka o privremenom finansiranju.

Za pola godina Vlast LK se uglavnom bavila sama sobom i zabilježen ja pad rada Skupštine u odnosu na rad u 2016.godini koji je također bio loš. Skupština je radila prosječno dva sata mjesečno premda su većina zastupnika profesionalci, plaćeni za svoj rad. Program rada Skupština je usvojila tek 3. jula 2017.godine.

Loše rezultate imala je i Vlada LK i u kategoriji je ZHK i PK po tom pitanju. Održano je svega 16 sjednica Vlade, pri čemu je prekršena poslovnička obaveza o zasjedanju Vlade najmanje jednom sedmično, a svaka peta mjera Vlade odnosila se na kadrovsku politiku. Od 215 mjera u navedenom periodu, njih 42 se odnose na imenovanja i razrješenja, a prosjek utvrđenih prijedloga zakona je jedan mjesečno.

Poslovnik o radu Vlade je prekršen jer nije donijela Program rada u predviđenom roku, a Vlada je kršila i Zakon o budžetima u FBiH neutvrđivanjem Nacrta budžeta za 2017.godinu u zakonskom roku. Vlada je kršila, a krši i u novom sazivu i Zakon o ravnopravnosti spolova, jer je i nakon nedavne rekonstrukcije u Vladi LK samo jedna žena. Nerad Vlade LK odrazio se i na realizaciju reformske agende, a transparentnost njenog rada je na granici prihvatljivosti, ocjena je CCI.

 

Više o:

Livno