Tragovi krpljenja trotoara

Tragovi krpljenja trotoara

NAŠA TEMA

Ni plana ni koordinacije: Građani nisu zadovoljni prekopavanjem ulica, trotoara...

Autor: I. BANDIĆ
11.09.2017 18:58
A
A
A

Neuređene javne površine, oštećene saobraćajnice, prekopani parkovi i trotoari… odraz su problema s kojima se već decenijama suočavaju stanovnici glavnog grada.   

Rasipanje novca

Za loš asfalt te dotrajalu infrastrukturu, prema mišljenju građana, podjednako su "zaslužne" lokalne zajednice, javna preduzeća, inspekcije, kao i svi oni koji preko tendera kroz krpljenja rasipaju javni novac.

- Vrlo malo se poštuje Odluka o uvjetima prekopavanja javnih površina, pogotovo na saobraćajnicama. Investitori rijetko dolaze da traže odobrenja, a prema pravilu, bez naše saglasnosti, niko ništa ne bi smio raditi na terenu. No, najčešće zbog hitnosti radovi počnu i bez saglasnosti - ističe Nermin Drnda, direktor Direkcije za puteve Kantona Sarajevo.

Sa ili bez odobrenja, u posljednje vrijeme sve su češći primjeri da se ista saobraćajnica u kratkom vremenskom periodu prekopava i po nekoliko puta.

- Nažalost, rekonstrukcijama se kod nas ne pristupa planski. To je razlog što je kod nas sve moguće. Problem je što nedostaje koordinacija između svih strana, od Zavoda za izgradnju pa do općina i inspekcija, koje trebaju pojačati nadzor na terenu - napominje Drnda.


Drnda: Rade bez saglasnosti
Drnda: Rade bez saglasnosti
Brdarić: Ima rok važenja
Brdarić: Ima rok važenja

 Inspekcijski nadzor

Tragovi krpljenja na trotoarima
Tragovi krpljenja na trotoarima

Prema riječima Vildane Brdarić, saradnice za informiranje u Kantonalnoj upravi inspekcijskih poslova, nadzor nad regionalnim cestama obavljaju kantonalni inspektori, dok su lokalne i gradske u nadležnosti općinskih, odnosno gradskih inspekcija.  

- Naši inspektori vrše nadzor prokopavanja i sanacija javnih zelenih površina nakon hitnih intervencija komunalnih preduzeća. Saglasnost za prokopavanje s rokom važenja od šest mjeseci dva puta godišnje izdaju nadležni općinski organi, koji su, također, nadležni i za inspekcijski nadzor - ističe Brdarić.

Radovi u Tešanjskoj  


 Trotoar asfaltiran tri puta
Trotoar asfaltiran tri puta

U novembru 2015. godine, Općina Centar izdvojila je iz budžeta 93.600 KM za asfaltiranje Tešanjske ulice. Uz saobraćajnicu, asfaltiran je i trotoar, koji su, samo u 2017. godini, bez ikakve koordinacije, čak dva puta raskopala dva investitora, jedan privatni i drugi javni.