Prikupljanje takse i njena raspodjela

Sarajevski aerodrom finansira aerodrome u Tuzli i Mostaru

Autor: E. T.
12.09.2017 20:16
A
A
A

Nekoliko godina nakon prestanka rada "BH Airlinesa", novac prikupljen naplatom 20 maraka putničke takse namijenjen domaćoj aviokompaniji raspoređuje se aerodromima u Tuzli i Mostaru.  

Taksu plaćaju samo putnici na Sarajevskom aerodromu, koji od tog novca ne vidi ni marku. Na tu nelogičnost ukazao je Ured za reviziju institucija i predložio Federalnoj vladi da preispita takvu politiku.

Odluka iz 2005.

Armin Kajmaković, direktor Međunarodnog aerodroma Sarajevo, potvrdio nam je da oni od ove takse ne dobivaju ništa.

- Naknada za putnički servis na našem aerodromu iznosi 18 eura. To je cijena za korištenje prostora, instalacija i uređaja putničkog terminala i drugih resursa, uz napomenu da, za razliku od većine drugih aerodroma, naš ne naplaćuje posebne sigurnosne i slične naknade. Kada je u pitanju taksa od 20 KM, mi samo dostavljamo Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija podatke o broju putnika i od toga ne ostvarujemo nikakve prihode - kaže Kajmaković.

Vlada je odluku o taksi donijela početkom 2005. Prvobitno je zamišljeno da se ta taksa naplaćuje na svim aerodromima u Federaciji.

Tekući transferi

- Odluka je u više navrata mijenjana, ali je naplaćivana i naplaćuje se samo u Sarajevu - potvrdili su nam revizori.

Nakon gašenja "BH Airlinesa" novac od takse doznačava se Međunarodnom aerodromu Mostar i Međunarodnom aerodromu Tuzla.

Poznato je da su tim preduzećima od 2010. godine, iz budžeta FBiH, u vidu tekućih transfera, doznačavana i sredstva u iznosima od po 430.000 maraka.

Sporno prebacivanje novca 

Revizori su u izvještaju za 2016. godinu osporili način prikupljanja takse u Sarajevu i prebacivanja novca u Tuzlu i Mostar.

Osnivači i vlasnici Međunarodnog aerodroma Mostar su Grad Mostar i Zračna luka Zagreb u približnom omjeru 88:12, a osnivač i vlasnik Međunarodnog aerodroma Tuzla je Tuzlanski kanton.