"Parkova" kompostana u Sokolović-Koloniji puštena u rad

Autor: A.Mi.
13.10.2017 15:33
A
A
A

Kompostana za biorazgradivi otpad, izrađena po najvišim eko standradima, a koja je u vlasništvu preduzeća "Park" danas je zvanično puštena u rad u rasadniku u Sokolović-Koloniji.

Uz pomoć mašine za obradu i usitnjavanje opalo i prikupljeno lišće sa javnih zelenih površina, grane i ostali dijelovi stabala, ali i drugi biorazgradivi otpad u Kantonu Sarajevo od danas više neće biti deponovan na gradsku niti druge deponije, nego će biti prerađeno i korišteno kao energent ili materijal za proizvodnju lumbrihumusa (plodne zemlje).


Ovakav uređaj za pripremu biomase ili drobilica je dio projekta izgradnje prve kompostane ovakve vrste u Sarajevu, a koji se realizira se uz pomoć Vlade KS, odnosno Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture KS i preduzeća "Park".

S obzirom na to da količinu biorazgradivog otpada koji se prikupi tokom godine sa gotovo tri miliona kvadrata javnih zelenih površina, koji je do sada uglavnom tretiran kao i ostalo smeće, kako su kazali iz preduzeća "Park" ovakvo "postrojenje" je itekako potrebno KS, svakoj općini i preduzeću koje se bavi održavanjem zelenih površina.Ovim projektom osim tog segmenta, zelene površine, odnosno zemljište u koje će biti zasađena nova stabla, ukrasno grmlje, cvijeće i slično dobit će potrebnu prihranu, a same biljke bit će zdravije, bolje njegovane i održavane.