Armin Alijagić
Hata Hurem
Amira Medunjanin
Dragutin Škrebić
Tarik Biberović
Džeko Hodžić
Kristijano Ronaldo
Ličnost dana
Jasminko Halilović
Dženan Selimbegović