Najtiražniji i najutjecajniji printani medij u BiH

TV Alfa

Program za 22.01.2019. godine

Program za 23.01.2019. godine

Program za 24.01.2019. godine