Najtiražniji i najutjecajniji printani medij u BiH

BBC Earth

Program za 14.11.2018. godine

Program za 15.11.2018. godine

Program za 16.11.2018. godine