Najtiražniji i najutjecajniji printani medij u BiH

BHT1

Program za 18.09.2018. godine

Program za 19.09.2018. godine

Program za 20.09.2018. godine