Najtiražniji i najutjecajniji printani medij u BiH

CNN

Program za 15.11.2018. godine

Program za 16.11.2018. godine

Program za 17.11.2018. godine