Najtiražniji i najutjecajniji printani medij u BiH

Grand Narodna TV

Program za 12.11.2018. godine

Program za 13.11.2018. godine

Program za 14.11.2018. godine