Najtiražniji i najutjecajniji printani medij u BiH

History Channel

Program za 18.09.2018. godine

Program za 19.09.2018. godine

Program za 20.09.2018. godine