Najtiražniji i najutjecajniji printani medij u BiH

History Channel

Program za 18.01.2019. godine

Program za 19.01.2019. godine

Program za 20.01.2019. godine