Najtiražniji i najutjecajniji printani medij u BiH

HTV Oscar C

Program za 21.09.2018. godine

Program za 22.09.2018. godine

Program za 23.09.2018. godine