Najtiražniji i najutjecajniji printani medij u BiH

MTV Rocks

Program za 17.11.2018. godine

Program za 18.11.2018. godine

Program za 19.11.2018. godine