Najtiražniji i najutjecajniji printani medij u BiH

Prva Plus

Program za 26.09.2018. godine

Program za 27.09.2018. godine

Program za 28.09.2018. godine