BBC objavio: Bh. učenici se bore protiv etnički podijeljenog obrazovanja

Autor: A.M.
24.07.2017 13:05
A
A
A

Nikolas Rimas je učenik iz Jajca koji se bori protiv vladinih planova koji žele etnički podijeliti njegovu školu, objavio je BBC.

Nakon rata na Balkanu 90-tih godina, vlasti su počele da razdvajaju studente unutar istih obrazovnih institucija prema etničkoj pripadnosti, kako bi u nastavni plan uveli predmete na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku.

- Samo želim ići u školu i biti prihvaćen kao ljudsko biće, kao student - izjavio je 17-godišnji Nikolas.

Grad Jajce je bio u središtu rata tokom 90-tih godina. Danas ovaj grad vodi drugu bitku gdje je glavna tačka obrazovanje u školama.

Mnoge škole su podijeljene prema etničkoj pripadnosti od strane lokalnih vlasti.

- Mi nismo podijeljeni grad, mi smo homogeno mjesto - kazao je Edin Hozan gradonačelnik Jajca.

Nastavnici i učitelji iz ovog grada smatraju da bi sva djeca trebala ići zajedno u škole te da nema razloga da budu podijeljena.

Nikolas Rimas je pokrenuo kampanju zajedno sa ostalim studentima protiv ovakve vrste podjela.

- Nije to više stvar samo studenata, nastavnika i roditelja, ovo je problem cijelog društva - naveo je Nikolas.

- Muslimani, Katolici, Jevreji ili ljudi bilo koje druge vjerske pripadnosti moraju pomoći jedni drugima i služiti zajednici - kazao je imam Zehrudin Hadžić.

Studenti i njihovi nastavnici iz ovog grada neće odustati i nastavit će se boriti.

Pogledajte video: