Vlada Japana u 20 godina za obrazovanje u BiH odobrila više od 28 miliona eura

Autor: Fena
09.08.2017 13:30
A
A
A

Vlada Japana je u okviru "Japanske pomoći sektoru obrazovanja u BiH od 1997. do 2016. godine" odobrila 28.252.021 eura u četiri shematska prikaza.

To su Opća grant pomoć, Temeljna grant pomoć za projekte ljudske sigurnosti (GAGP), Temeljna grant pomoć za kulturne projekte (GACGP) i Tehnička saradnja.

U okviru Opće Grant pomoći, GAGP-a i GACGP-a, ukupno 90 osnovnih škola i drugih ustanova je podržano u vidu pomoći za izgradnju, rekonstrukciju i obnovu školskih objekata, sportskih dvorana i laboratorija, opremanje škola namještajem, kao i poboljšanja sistema grijanja. Također, 116 srednjih škola i drugih institucija je dobilo pomoć za modernizaciju informatičkog nastavnog plana, unapređenje IT obrazovanja ili tehničkog odgoja u okviru Tehničke saradnje.

Prošle godine je obilježena 20 godišnjica diplomatskih odnosa između BiH i Japana. Tokom proteklih 20 godina, pružila je razne vrste pomoći brojnim organizacijama, kao što su javne institucije i lokalne zajednice u BiH, koje pokrivaju vitalne sektore, uključujući primarnu zdravstvenu zaštitu, obrazovanje i deminiranje. Vlada Japana posebno pridaje veliku važnost poboljšanju obrazovnog okruženja u BiH, saopćeno je iz Ambasade Japana u BiH.