(Foto: Ilustracija)

Na regionalnom putu Banja Luka - Turbe u mjestu Ljubačevo zbog aktiviranog klizišta saobraća se jednom trakom

Avaz.ba
14.09.2017 07:32
A
A
A

Pretežno suh ili mjestimično vlažan kolovoz karakterizira saobraćajnu situaciju u BiH. Pojačan je promet vozila u blizini gradskih centara. Na dionicama koje prolaze kroz usjeke, skrećemo pažnju na moguće sitnije odrone zemlje ili kamenja.

Zbog obilježavanja Dana općine Bosanski Petrovac danas od 06.30 do 19 sati na dionici magistralnog puta M-5 Gorjevac - Bosanski Petrovac očekuje se veće prisustvo pješaka, zbog čega apelujemo na vozače da na pomenutoj dionici voze maksimalno oprezno i sporije, saopćeno je iz BIHAMK-a. 

Danas do 18 sati, izvode se radovi na dilataciji mosta na uključenju na autoput A-1, kod naplatnog mjesta Zenica jug. Za vrijeme izvođenja radova zatvorena je desna traka.

Na magistralnom putu M-5 Sarajevo  -Pale, zbog sanacionih radova obustavljen je saobraćaj u tunelu Kalovita Brda. Vozila su preusmjerena na obilaznicu u neposrednoj blizini.

Zbog održavanja sportske manifestacije (penjački festival „Drill and Chill Festival) do 17. 09. u vremenu od 11.00 do 11.45 sati dolazi do obustave saobraćaja na magistralnom putu M-16 Karanovac - Crna Rijeka (u kanjonu Tijesno). Za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava na putni pravac Banja Luka-Čađavica-Mrkonjić Grad.

Od ostalih puteva sa aktuelnim radovima izdvajamo magistralne puteve: M-14.1 Odžak  Donji Svilaj, M-18 Stupari – Kladanj i M-4 Simin Han - Kalesija, kao i regionalne puteve: R-469 Živinice - Međaš, R-461 Srebrenik - Donja Orahovica i R-414 Banja Luka -Turbe.

Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

IZMJENE U REŽIMU SAOBRAĆAJA:

AUTOPUT

E-661 Banja Luka - Bosanska Gradiška, zbog izgradnje vijadukta Mahovljani, za saobraćaj je zatvorena petlja Mahovljani. Vozačima se preporučuje korištenje petlje Aleksandrovac ili magistralnog puta M-16 u ovisnosti od pravca kretanja.

MAGISTRALNI PUTEVI:

M-4

Simin Han  -Donje Caparde, zbog radova na izgradnji pješačke staze u mjestu Rainci vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom.

M-5

Ljubogošta - Pale, zbog izvođenja radova u tunelu Kalovita Brda, saobraćaj je u tunelu potpuno obustavljen i odvija se obilaznicom u neposrednoj blizini.

Hrenovica - Mesići, zbog urušavanja mosta u mjestu Kaljani potpuno je obustavljen saobraćaj.

M-14.1

Odžak - Donji Svilaj, zbog radova na igradnji rasvjete petlje Svilaj, od 07 do 18 sati saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

M-17

Drivuša, izvode se radovi na izgradnji pristupnog puta za most “Drivuša” sa privremenim priključkom na magistralni put M-17. Saobraćaj se odvija usporeno u zoni izvođenja radova.

M-18

Brod na Drini - GP Hum/Šćepan Polje, zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Stupari - Kladanj, zbog izvođenja radova na sanaciji klizišta, na mjestu izvođenja radova, povremeno se saobraća naizmjenično, jednom trakom.

REGIONALNI PUTEVI 


R-414 Banja Luka - Turbe (Ljubačevo), zbog aktiviranog klizišta, saobraća se jednom saobraćajnom trakom, naizmjenično.

R-445 Semizovac-Ilijaš-Visoko zbog radova na izgradnji i rekonstrukciji saobraćajnice u Malešićima (od pružnog prelaza do mosta), od 08 do 16 sati vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom.

R-454a Bratunac - Drinjača, zbog aktiviranog klizišta na snazi je zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila preko 3,5 tone ukupne mase i autobuse preko 5 tona.

R-461a Srebrenik - Orahovica Donja, zbog rekonstrukcije kolovoza od raskrsnice za Brnjičane do raskrsnice za Moranjce od 07 do 19 sati saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

R-469 Živinice - Međaš, zbog radova na rekonstrukciji raskrsnice regionalnih cesta R-469 i R-470, saobraćaj se odvija jednom trakom, naizmjenično.

KANTON SARAJEVO

- Zbog radova na rekonstrukciji vodovodne mreže od 08:30 do 16 sati obustavlja se saobraćaj u ulici Muse Ćazima Ćatića ( od raskrsnice sa ulicama Mehmeda Handžića do spoja sa ulicom Josipa Štadlera. Alternativni pravci su:

     1. Zaima Šarca-Sarač Ismailova-Josipa Štadlera-Sagrdžije-Mula Mustafe Bašeskije

     2. Mehmeda Handžća-Čadordžina-Vrbanjuša-Sagrdžije-Mula Mustafe Bašeskije.

- Zbog radova na rekonstrukciji/izgradnji Južne longitudinale,na snazi je privremena obustava saobraćaja u ulici Azize Šaćirbegović (od raskrsnice sa ulicom Safeta Hadžića do raskrsnice sa krakom ulice A. Šaćirbegović- Milana Preloga). U ulicama Zvornička i Safeta Hadžića u zoni raskrsnice ulica Zvornička, A. Šaćirbegović, Safeta Hadžića, Triglavska i Put Mladih Muslimana, saobraćaj se ograničava na dvije saobraćajne trake, za odvijanje saobraćaja u dva smjera i funkcionalnog odvijanja saobraćaja raskrsnice i protoka vozila iz ulica: Triglavska i Put Mladih Muslimana.

- Zbog radova na izgradnji raskrsnice na spoju Vijadukt „Briješće“-ulica Safeta Zajke, saobraćaj se na dijelu ulice Safeta Zajke (od spoja sa ulicom Vitkovac u dužini od 350 m) odvija naizmjeničnim propuštanjem vozila.

- Zbog izvođenja neophodnih radova izmjenjen je režim saobraćaja u ulicama: Logavina, Iza Hrida, Krivoglavci, Put Famosa, Muse Ćazima Ćatića, Vrelo Bosne, Aleksandra Puškina, Panjina kula i Zvornička.

- Zbog izvođenja neophodnih radova, od 07 do 17 sati, izmjenjen je režim saobraćaja na lokalnom putu Tarčin-Gornja Bioča.

- Zbog radova na izgradnji komunalnih instalacija od 07 do 17 sati obustavlja se saobraćaj u ulici Miševići (dionica spoj M-17-Miševići) u Hadžićima. Alternativni pravac za vrijeme obustave je M-17-Binježevo-Miševići i obratno.

MOSTAR

- Zbog radova na izgradnji lokalne ceste Avenija-most Sutina-ul.Maršala Tita, izmjenjen je režim saobraćaja na potezu raskrsnice R-5 (kružni tok) na ukrštenju lokalne ceste Avenija-most Sutina i ulice Maršala Tita (Sjeverni ulaz u grad-Zalik).

- Zbog radova na rekonstrukciji ulice Kralja Tvrtka, izmjenjen je režim saobraćaja na ukrštanju ulice Kralja Tvrtka i Stjepana Radića i ulice Kralja Tvrtka i Kralja Zvonimira.

BIHAĆ

Zbog izgradnje poslovnog objekta na Trgu Maršala Tita, saobraća se jednom trakom.

MAGLAJ 

U toku su sanacioni radovi na južnom ulazu u grad (Liješnica), zbog čega je saobraćaj potpuno obustavljen i odvija se kroz sjeverni ulaz u grad.