JEDNOGLASNA ODLUKA

Rudari "Kreke" najavili štrajk

Autor: Fena
14.09.2017 11:31
A
A
A

Sindikalni odbor Rudnika uglja „Kreka“ u Tuzli jednoglasno je donio odluku o najavi štrajka Upravi ZD Rudnici uglja "Kreka" ukoliko do 25. septembra Uprava ne izvrši isplatu plaće, toplog obroka, naknade za prijevoz, zdravstvenog osiguranja, a traže i potpuno poštivanje svih obaveza prema uposlenicima u skladu sa Kolektivnim ugovorom o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u Federaciji BiH.

Sindikat je najavio da će, ukoliko se ne uvaže radnički zahtjevi, štrajk početi 26. septembra u 7.00 sati u svim rudnicima, organizacionim jedinicama i Direkciji Društva u ZD rudnici uglja „Kreka“ u Tuzli. 

Sindikalni odbor Sindikalne organizacije ZD Rudnici uglja "Kreka" u Tuzli danas je na svojoj redovnoj sjednici razmatrao izuzetno teško stanje koje je proizvedeno blokadom računa društva od Porezne uprave FBiH, Uprave za indirektno oporezivanje, na osnovu tužbi dobavljača i ostalih, a zbog čega je isplata augustovske plaće postala upitna.

- Sindikat rudnika „Kreka“ je od ranije prepoznao ovu problematiku i preko Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH je 9. maja ove godine upozorio Vladu Federacije BiH, Poreznu upravu FBiH, JP „Elektroprivreda BiH“d.d. Sarajevo i Upravu ZD rudnici uglja „Kreka“ u Tuzli da se navedena problematika ne može i dalje ignorisati, jer itekako predstavlja potencijalnu opasnost da u određenom vremenskom periodu doprinese potpunom kolapsu nekih rudnika uglja i ponudio prijedlog rješenja – navodi se u saopćenju Sindikata.

Međutim, Sindikat rudnika „Kreka“ je nezadovoljan činjenicom da niko od nadležnih za rješavanje navedenog problema nije našao za shodno da odgovori i ispoštuje prijedlog Sindikata, čime bi se osiguralo efikasno funkcionisanje rudnika.   

Rudari „Kreke“ su u avgustu iskopali 198.000 tona uglja. Ovaj izvanredan rezultat je, kako se navodi, isključivo, plod zalaganja rudara i rudarske snalažljivosti i još više dobija na značaju ako se uzme u obzir odnos vladajućeg društva prema realizaciji investicione faze 2016-2018. godina za rudnike „Kreka“ koja iznosi svega tri posto od obećanih ulaganja.