Foto: Milan Dunović

Potpredsjednik FBiH o prijedlogu SDA za popunu Kluba Srba u Domu naroda FBiH

Čestitke SDA za plagiranje ideja koje vode konstruktivnim rješenjima

Piše: Dnevni list
12.10.2017 10:20
A
A
A

U reagiranju na SDA-ov najavljeni prijedlog izmjene Izbornog zakona BiH i najavu o amandmanu na Ustav kojim se definira način popunjavanja Kluba Srba u Domu naroda Parlamenta FBiH, potpredsjednik Federacije BiH Milan Dunović pohvalio je SDA, ne zbog rada te stranke, već zbog prolongiranja ideja koje vode konstruktivnim rješenjima, budući da je on još 2015. godine uputio u oba doma Parlamenta FBiH prijedlog amandmana na ustav FBiH.  

- Kako je ta inicijativa naišla na potpuno ignoriranje parlamentarne većine, uključujući i SDA, te ignoriranje institucija potpredsjednika FBiH, naknadno je isti prijedlog uputio Klub Demokratske Fronte (DF) u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH.


Više puta su zastupnici DF-a skretali pozornost na tu problematiku, ali ignoriranje se nastavlja. Prijedlogom potpredsjednika FBiH, a kasnije i Kluba DF-a, je predviđena popuna klubova (ne samo Kluba Srba, već bilo kojeg kluba) na sljedeći način:  

''U slučaju da kantonalne skupštine nemaju dovoljan broj izabranih delegata kako bi se osigurao sastav Doma naroda propisan čl. IV.A.2, član 6. st 1. i 2. Ustava, nedostajući broj delegata Klubova naroda popunjava se iz reda neizabranih delegata kandidiranih na listama političkih subjekata za kantonalnu skupštinu u kojoj nedostaje ovim Ustavom i zakonom propisan broj delegata iz reda svakog od konstitutivnih naroda i iz reda ostalih koje se iz skupštine tog kantona delegira u Dom naroda. Nedostajući delegati popunjavaju se na osnovu izbornih rezultata političkih subjekata koji na svojim izbornim listama imaju kandidate iz reda konstitutivnih naroda i iz reda ostalih, a koji su nedostajući za popounu Doma naroda.''

Iz navedenog je vidjljivo da je SDA, nakon dvogodišnjeg ignoriranja ovog prijedloga, pobjedonosno izašla u javnost sa ''svojom idejom''. Ako već ne žele razgovarati o problemima dvije godine, ako smatraju da svaka dobra ideja mora biti njihovo autorsko djelo, potpredsjednik FBiH ih potiče i ohrabruje da barem sad nastave sa ovom inicijativom kako bi se napravilo uređeno društvo za sve građane BiH - zaključuje se u reagiranju potpredsjenika FBiH Dunovića, koji dodaje da je uvijek na raspolaganju da pomogne bezidejnim nositeljima vlasti u jačanju države.