Jesu li javne nabavke javne u BiH!?

Autor: T.Ro.
12.10.2017 14:26
A
A
A

Timovi monitora koji sačinjavaju Fond otvroeno društvo BiH, Razvojna agencija EDA Banjaluka, Transparency International BiH, Centar za istraživačko novinarstvo BiH i UG „Tender“ Banja Luka održali su danas u Sarajevu prvu u nizu konferencija, na kojoj su predstavljeni rezultati monitoringa transparentnosti i integriteta javnih nabavki u BiH. 

Kako je istaknuto u periodu od aprila do septembra 2017. godine, vršen je monitoring 173 ugovorna organa putem praćenja 1566 aktuelnih postupaka javnih nabavki.

Napominju da kroz javne nabavke dolazi do transfera značajne sume novca iz javnog u privatni sektor, te da su ti postupci izuzetno podložni korupciji i različitim zlouporabama.

- U proteklih pet godina preko 13 milijardi KM utrošeno je za javne nabavke roba, radova i usluga u BiH – kazao je Mervan Miraščija iz Fonda otvoreno društvo BiH, dodajuću da je cilj projekta monitoringa dokumentovati, na relevantnom uzorku, različite oblike kršenja Zakona o javnim nabavkama.