Sud BiH: Danas izricanje presude za ratne zločine na području Mostara

Avaz.ba
13.10.2017 07:41
A
A
A

Pred Sudom Bosne i Hercegovine bit će izrečena presuda u predmetu protiv Enesa Ćurića i drugih optuženih da su počinili ratni zločin nad hrvatskim civilima tijekom 1993. godine na području Mostara. 

Optužnica, naime, tereti Enesa Ćurića, Ibrahima Demirovića, Samira Kresu, Habiba Čopelju i Mehmeda Kaminića da su sudjelovali u zlostavljanju više od stotinu hrvatskih civila, među kojima je bio veći broj maloljetne djece, žena, staraca, kao i žena u poodmakloj trudnoći, a koji su bili zatočeni u mjestu Potoci.

U optužnici se također navodi da su zatočenici mučeni, premlaćivani, zlostavljani, držani u nečovječnim uvjetima, izgladnjivani, da su im nanošene teške fizičke i psihičke povrede koje su ostavile trajne posljedice na zdravlje žrtava.

Na ročištu za izjašnjenje o krivnji održanom 28. januara 2015. godine pred Odjelom I za ratne zločine Suda BiH optuženi Enes Ćurić, Ibrahim Demirović, Samir Kreso, Habib Čopelja i Mehmed Kaminić izjasnili su se da nisu krivi.