U Parlamentarnoj skupštini BiH održan sastanak sekretara parlamenata u BiH

Avaz.ba
13.10.2017 14:28
A
A
A

U Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine (PSBiH), u okviru Mehanizma saradnje parlamenata, održan je prvi sastanak sekretara/generalnih sekretara parlamenata u BiH.

Kako je potvrdio Kenan Vehabović, sekretar Zajedničke službe Sekretarijata PSBiH, na sastanku je izvršen pregled i analiza realizacije usvojenih akcionih planova za unapređenje uloge parlamenata u procesu evropskih integracija.

Također, ustanovljeno je i funkcioniranje Mehanizma saradnje parlamenata u BiH, uspostavljenog u januaru 2016. godine kao rezultat provođenja Twinning projekta pod nazivom „Jačanje uloge parlamenata u BiH u kontekstu integracija u Evropsku uniju (EU)“.

Na sastanku, kome su pored Vehabovića prisustvovali sekretar Doma naroda PSBiH Bojan Ninković, sekretar Predstavničkog doma PSBiH Marin Vukoja, sekretari oba doma Parlamenta Federacije BiH, generalni sekretar Narodne skupštine Republike Srpske i sekretar Skupštine Distrikta Brčko BiH, konstatirano je da je potrebno intenzivirati aktivnosti na provođenju akcionih planova i funkcioniranja Mehanizma saradnje parlamenata u BiH.

S tim u vezi, dogovoreno je da se početkom decembra ove godine u PSBiH održi Konferencija predsjedavajućih domova/predsjednika parlamenata u BiH.

Na sastanku su razmotreni i mogući oblici uzajamne asistencije između parlamenata na nivou parlamentarnih službi, te zatraženo da se u svim parlamentima obuhvaćenim Mehanizmom saradnje što hitnije formiraju EU jedinice.

Konstatiran je zadovoljavajući napredak u pripremi dokumentacije za realizaciju projekata iz IPA programa pomoći EU.

Sekretari/generalni sekretari parlamenata u BiH potpisali su i Protokol o izdavanju zajedničkog biltena o EU integracijama.