Ministar Jusko na prvom sastanku Transportne zajednice zapadnog Balkana u Briselu

Avaz.ba
07.12.2017 11:31
A
A
A

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Ismir Jusko je učestvovao na 13. godišnjem sastanku ministara SEETO-a te na prvom sastanku ministarskog vijeća EU -  Transportne zajednice zapadnog Balkana održanima 6. 12. tekuće godine u Briselu.

Na sastanku ministara SEETO-a ministar je, između ostaloga, istakao da će nedvojbeni prioritet nakon gašenja SEETO-a ostati međusobno povezivanje nacionalnih cestovnih mreža sa TEN-T mrežom Evropske unije, odnosno proširenje Sveobuhvatne i Osnovne mreže na zapadni Balkan. U tom smislu, Ministarstvo komunikacija i prometa, odnosno Bosna i Hercegovina, će preduzeti sve mjere iz nadležnosti kako bi, uz podršku Evropske komisije, ovaj cilj bio realiziran.

U svom izlaganju na prvom sastanku ministarskog vijeća EU - Transportne zajednice zapadnog Balkana, u prisustvu komesarke za promet Violete Bulc, direktora za zapadni Balkan Generalnog direktorijata za susjedstvo i pregovore o proširenju (DG NEAR) Genoveve Ruiza Calavere i ostalih predstavnika Evropske komisije, ministar Jusko je naglasio odlučnost u potvrdi evropskog opredjeljenja Bosne i Hercegovine, kao Strane potpisnice Sporazuma, kroz integraciju transportnog tržišta Ugovornih strana na osnovu relevantne pravne stečevine.Provođenje zaključaka Samita zemalja jugoistočne Evrope nije samo obaveza, nego i nedvojbena potreba zemalja potpisnica Sporazuma, pri čemu je posebnu pažnju potrebno posvetiti otklanjanju uskih grla, sa konačnim ciljem dostizanja evropskih standarda u ovoj oblasti, stav je ministra Juska. Komesarki Bulc su predstavljeni projekti i uručene aplikacije za tri projekta: Ruta 2A, rješenje pristupa graničnom prijelazu na cesti E-661, vrijednosti 1.022.055 €, Ruta 2A, rješenje pristupa graničnom prijelazu na cesti E-661 za most Gradiška, vrijednosti 5.110.027 €, i Ruta 2b, rekonstrukcija dionice ceste E-762, Brod na Drini (Foča) - Hum (Šćepan Polje), uključujući međudržavni most Bosna i Hercegovina - Crna Gora, vrijednosti 19.836.178 €, ujedno potvrđujući potpunu posvećenost realizaciji triju prioriteta Evropske komisije: integracije granično-kontrolnih operacija, cestovne sigurnosti i efikasnosti prometne mreže i prometnih usluga.

Zaključujući izlaganje, ministar Jusko je ministre i učesnike skupa izvijestio da će Bosna i Hercegovina prilagoditi interne mehanizme evropskim standardima, sve u cilju pojednostavljenja realizacije odredbi Ugovora, pozivajući na zajednički rad na ostvarenju kratkoročnih i dugoročnih ciljeva svake od Strana potpisnica.


Na bilateralnom sastanku, ministar Jusko i sekretar Ministarstva Igor Pejić su također informirali komesarku Bulc o inicijativi i pokrenutim aktivnostima na obnovi Unske pruge, a svi dokumenti će biti dostavljeni komesarki nakon okončanja procedura, najkasnije prilikom njene posjete Bosni i Hercegovini početkom maja 2018. godine.
Na marginama ministarskih sastanaka, ministar Jusko i sekretar Pejić održali su sastanak sa generalnim direktorom EUROCONTROL-a Frankom Brennerom i upravom EUROCONTROL-a.


Ministar Jusko je informirao generalnog direktora Brennera o pripremama u vezi sa potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju i saradnji na pitanjima potrage i spašavanja u međugraničnim prostorima, dok je EUROCONTROL na prethodnu inicijativu ministra Juska imenovao kontakt osobe za pripremu EYOF-a, a Bosna i Hercegovina će kao članica EUROCONTROL-a imati 50-dnevnu besplatnu tehničku podršku. Nakon obilaska službenih prostorija i predstavljanja Evropske mreže za upravljanje zračnim prometom, ministar Jusko je inicirao rješavanje pitanja uspostavljanja sistema za omogućavanje avionskih operacija u vrijeme magle pa će uprava EUROCONTROL-a u sljedećem periodu poduzeti mjere na rješavanju ovog pitanja.

Više o:

Ismir Jusko