Od 1. januara prikupljanje novca za liječenje djece u inozemstvu

Avaz.ba
07.12.2017 12:03
A
A
A

Od 1. januara počet će potpuna primjena Zakona o Fondu solidarnosti za liječenje djece u inozemstvu u dijelu koji se odnosi na prikupljanje sredstava u ovaj fond.

Iz Fonda zdravstvenog osiguranja /FZO/ Republike Srpske saopćeno je da će tada početi potpuna primjena člana šest Zakona o Fondu solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inozemstvu.

Tim članom predviđeno je da Fond prikuplja sredstva iz budžeta u iznosu od 0,025 posto ostvarenih poreznih i neporeznih prihoda u prethodnoj fiskalnoj godini, umanjenih za iznos doprinosa za socijalno osiguranje, zatim, od posebnog doprinosa za solidarnost na teret budžetskih korisnika, javnih preduzeća, ustanova, organa uprave, upravnih organizacija u iznosu od pet posto cijene kupljenog službenog putničkog vozila, osim vozila MUP-a i zdravstvenih ustanova.

Sredstva će se prikupljati i od posebnog doprinosa za solidarnost u iznosu od 0,25 posto neto plate zaposlenog lica u Republici Srpskoj, kao i iz budžeta općina i gradova u iznosu od 0,025 odsto ostvarenih poreskih i neporeskih prihoda u prethodnoj fiskalnoj godini, zatim donacija privrednih društava, preduzetnika i pojedinaca i ostalih sredstava.

Iz Fonda zdravstvenog osiguranja navode da je Vlada Republike Srpske za vršioca dužnosti ovog fonda imenovala Jasminku Vučković, a u narednom periodu bit će imenovani i drugi organi Fonda.

- Slijedi i donošenje pravilnika i drugih podzakonskih akata kojima će se detaljnije definisati rad Fonda i sva druga pitanja koja interesuju pravna i fizička lica - navodi se u saopćenju FZO.

Napominje se da će o svim detaljima u vezi sa Fondom solidarnosti poslovna zajednica, kao i javnost u cjelini biti u kontinuitetu informisani putem medija i internet stranice FZO Republike Srpske.

Na internet-stranici FZO Republike Srpske, navodi se u saopćenju, bit će dostupan i broj računa na koji će se uplaćivati sredstva za Fond solidarnosti.