Za sanaciju posljedica požara u Hutovom blatu 250.000 KM

Autor: Fena
07.12.2017 14:30
A
A
A

Federalna vlada danas je na sjednici u Sarajevu izmijenila Odluku o usvajanju programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava transfera za Akcioni plan strategije okoliša, utvrđenog Budžetom FBiH za 2017. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma za izradu Federalne strategije zaštite okoliša za period 2019.-2029., za što je planirano 400.000 KM.

Ovom izmjenom 250.000 KM je dodijeljeno Javnom preduzeću Park prirode Hutovo Blato na ime sufinansiranja rješavanja posljedica velikog požara u Parku prirode Hutovo blato.

Sredstva od 50.000 KM, koja su planirana za unaprjeđenje funkcionalnosti i održavanje registra o postrojenjima i zagađivanjima u Federaciji BiH, dodijeljena su Centru za projekte Sveučilišta u Mostaru za sufinansiranje i realizaciju „Edukacije o uzorcima, posljedicama i prevenciji požara u zaštićenom području PP Hutovo blato“.

Gradu Goraždu dodijeljeno je 150.000 KM za sanaciju stambenih objekata u naselju Vitkovići s ciljem poboljšanja energetske efikasnosti.

Hutovo blato nalazi se na popisu Ramsarske konvencije i na privremenoj je listi nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, te je od značaja ne samo za Federaciju BiH, već i za cijelu Bosnu i Hercegovinu i Evropu. Prevencija od požara, tj. edukacija lokalnog stanovništva, hitna je mjera s ciljem sprječavanja potencijalnih većih posljedica.

Sanacija stambenih objekata u naselju Vitkovići - Goražde i poboljšanje energetske efikasnosti je od značaja za Federaciju BiH, smanjenje zagađenja zraka i racionalno korištenje prirodnih resursa. Vitkovići su, inače, naseljeni vrlo ranjivim kategorijama stanovništva, odnosno raseljenim i socijalno ugroženim osobama, saopćeno je iz Ureda z aodnose s javnošću Vlade FBiH.