Foto: Bevanda: Rezultat konsenzusa ( A. Durgut/Avaz.ba)

Bevanda: Nakon usvajanja zakona o akcizama, brža gradnja cesta

Autor: E. Ma.
07.12.2017 16:40
A
A
A

Na današnjoj sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojen je set zakona o akcizama. Nakon sjednici, ministar finansija i trezora Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda izrazio je danas zadovoljstvo što je usvojen ovaj zakon.

Kako je rekao, usvojeni set zakona rezultat je postignutog konsenzusa, podsjećajući da je Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH usvojio taj set zakona i nakon toga u cilju postizanja parlamentarne većine nastavljene su konsultacije između entitetskih vlada, kao i posredovanje Evropske komisije, Misije Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD). 

Vijeće ministara BiH je utvrdilo modificirani Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama, a ključna izmjena se odnosi na činjenicu da se ne povećavaju akcize, osim na biogoriva i biotečnosti, nego se za 0,15 KM povećavaju cestarine, pri čemu će se prikupljena sredstva isključivo koristiti za izgradnju autocesta i za izgradnju i rekonstrukciju svih drugih vrsta cesta.

- Ono što se smatralo nejasno u narativnom dijelu je pojašnjeno te je postalo vidljivo da će namjenski prihod od cestarina biti utrošeni na izgradnju autocesta te izgradnju i rekonstrukciju cesta. Bit će otvoren račun kod Centralne banke gdje će se slijevati ovi prihodi i bit će distribuirani sukladno tom setu zakona - rekao je Bevanda.

Ocijenio je da ukoliko set zakona bude usvojen u Predstavničkom domu PSBiH, bit će deblokirana sredstva koja su ugovorena s kreditorima za izgradnju cesta i radi se o 528.450.000 eura.

Također, deblokirat će grantovi koji su osigurati kroz pristupanje BiH Transportnoj zajednici, te će se moći, kaže Bevanda, koridor graditi mnogo bržim tempom, a izrazio je i nadu da će stoga set zakona dobiti podršku u Predstavničkom domu, kao i da će usvojiti i budžet za narednu godinu.