Doboj: Upregao dva konjića, na zapregu natovario slamu, pa na čaršiju

Autor: H. Čalić
07.12.2017 16:57
A
A
A

Doboj ima svoje prefikse. To je grad na tri rijeke - Bosni, Usori i Spreči. Nekada je bio najveća željeznička i drumska raskrsnica u BiH.

No, kako svako vrijeme ima svoje breme, i Doboj se promijenio. Nažalost, nagore.

Željeznice RS su spale na najniže grane, pa putnički vozovi najčešće voze desetak putnika u dva ili jednom vagonu.

Ali, zato ima zaprega. Jednu od njih snimili smo u Vidovdanskoj ulici.

Siromašni stanovnik čaršije upregao je dva mršava konja, zapregu natovario slamom, pa reklo bi se, bezbrižno "klapara" svojoj kući.

Ne mari Dobojlija za kolonu vozila iza sebe, a i da mari, zaprega brže ne može. A hoćemo u Evropu.

Više o:

Doboj