Foto: Jasmin Mešković posjetio Livno A. Kamber/Avaz.ba

Jasmin Mešković posjetio Livno: Razgovarano o statusu livanjskog Udruženja logoraša i tužbi zbog odvođenja Bošnjaka u logore HVO-a

Autor: Ale Kamber
05.01.2018 18:06
A
A
A

Predsjednik Saveza logoraša BiH Jasmin Mešković posjetio je danas Livno, a za Avaz,ba pojasnio je da je cilj njegove posjete sagledavanje problema s kojima se susreće livanjsko Udruženje logoraša.

Mešković je, kako je rekao, želio vidjeti kakvo je raspoloženje ovog udruženja vezano za eventualno pokretanje tužbe zbog odvođenja u logore i zatvore livanjskih Bošnjaka u vrijeme rata, a koje se desilo nakon njihovog razoružanja od strane HVO-a u julu 1993.godine. 

Mešković je sa  Nijazom Đonlagićem, predsjednikom livanjskog Udruženja logorašai i članovima razgovarao i o statusu livanjskih logoraša.  

Podsjećamo, 21. jula 1993.godine u Livnu je zatvoreno oko 2.000 Bošnjaka (svi punoljetni muškarci), među kojima je bila i grupa žena i maloljetnih osoba, a najveći broj njih je bio zatvoren od nekoliko dana do nekoliko mjeseci. 

Dosta ih je zavedeno i u evidenciju Crvenog križa. 

Livanjski Bošnjaci su zatvarani u osnovnim školama u Orguzu, Zabrišću i Livnu, u gradskoj sportskoj dvorani, u objektima policije, nekadašnjeg Komiteta, garažama Irisa, privatnim objektima...a dio ih je završio i u Ljubuškom i drugim mjestima. 

Nakon razoružanja, livanjski Bošnjaci su ostali i bez radnih mjesta, a veliki broj njih i bez imovine i osnovnih ljudskih prava. Dosta ih se iselilo pod pritiskom, širom svijeta, a samo se dio vratio.

  •  A. Kamber (arhiva)
    A. Kamber (arhiva) Foto: (Livanjski Bošnjaci u logoru)