Predsjednik Suda BiH Ranko Debevec traži hitno usklađivanje neustavnih odredbi Zakona o krivičnom postupku sa Ustavom BiH

Autor: Avaz.ba
12.01.2018 14:05
A
A
A

Ranko Debevec, predsjednik Suda Bosne i Hercegovine, uputio je pismo predsjedniku Ustavnog suda BiH Mirsadu Ćemanu, kao i članovima Kolegija Predstavničkog doma i članovima Kolegija Doma naroda te predsjedavajućem Vijeću ministara Denisu Zvizdiću, koje prenosimo u cijelosti:

Poštovani,

Povod našeg obraćanja je odluka Ustavnog suda BiH o dopustivosti i meritumu u predmetu broj U-5/16 od 01. 06. 2017. godine, koja je objavljena u Službenom glasniku BiH, broj 49/17 od 07. 07. 2017. godine. Predmetnom odlukom je utvrđeno da pojedine odredbe Zakona o krivičnom postupku BiH ("Službeni glasnik BiH" broj 3/03, 32/03, 36/03, 26/04, 63/04, 13/05, 28/05, 46/06, 76/06, 28/07, 32/07, 53/07, 76/07, 15/08, 58/08, 12/09, 16/09, 93/09 i 72/13) nisu u skladu sa članom I/2 Ustava BiH.

Budući da je navedenom odlukom Ustavni sud naložio Parlamentarnoj skupštini usklađivanje spornih odredbi Zakona sa članom I/2 Ustava BiH i to najkasnije u roku od šest mjeseci od dana njenog dostavljanja, a da u tom smislu izmjene još nisu sačinjene, to apelujemo da se ovaj rok produži.

Koliko smo informisani, u toku je rad određenih radnih grupa na pripremi prijedloga izmjena spornih odredbi Zakona o krivičnom postupku, a u cilju izvršenja odluke Ustavnog suda. Međutim, smatramo da je rok od šest mjeseci kratak vremenski period da bi se u državi složene organizacione strukture kakva je Bosna i Hercegovina mogle sačiniti kvalitetne izmjene zakona. 

Sud Bosne i Hercegovine je institucija na koju ova odluka Ustavnog suda ima najviše praktičnih posljedica, obzirom da se u krivičnim predmetima, koji se vode pred Sudom, primjenjuju odredbe važećeg Zakona o krivičnom postupku BiH, te je stoga u našem najvećem interesu da se neustavne odredbe zakona što prije izmijene. S druge strane, snažno smo opredijeljeni za poštivanje Ustava Bosne i Hercegovine, ljudskih prava i jačanje principa vladavine prava u svakom segmentu našeg djelovanja, te stoga smatramo da je od izuzetnog značaja izrada kvalitetnog zakona koji će zadovoljiti najviše standarde, te u sebi obuhvatiti rješenja koja su u skladu s Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama i Ustavom BiH, a koja su istovremeno provodiva u praksi i koja će omogućiti postizanje svrhe vođenja krivičnog postupka.

Imajući u vidu sve navedeno, smatramo da bi najsvrsihodnije bilo da se rok produži kako ne bismo došli u situaciju da Ustavni sud svojim daljim odlukama ukine sporne odredbe zakona o krivičnom postupku BiH, što bi dodatno usložilo cjelokupnu situaciju. Ovakva praksa nije nepoznata ni u drugim zemljama okruženja. Tako je, naprimjer Ustavni sud Slovenije na molbu Okružnog suda u Ljubljani i Vlade Republike Slovenije u sličnoj situaciji koja se odnosi na posebne istražne radnje, 1998. godine donio odluku kojom se ovaj rok produžava. Odluku dostavljamo u prilogu.

Napominjemo da će Sud BiH u predmetima, koji su otvoreni od dana donošenja Odluke do konačnog usaglašavanja odredbi ZKP BiH od strane zakonodavnih tijela, prilikom primjene neusklađenih odredbi postupati in concreto u odnosu na svaki pojedinačni slučaj, te da će prilikom odlučivanja o proporcionalnosti pojedinih mjera primijenjivati međunarodne standarde i standarde na koje je u obrazloženju Odluke ukazao Ustavni sud, navodi se u pismu koje je potpisao predsjednik Suda BiH Ranko Debevec.


Faksimil pisma koje je uputio predsjednik Suda BiH Ranko Debevec

Faksimil pisma koje je uputio predsjednik Suda BiH Ranko Debevec

Faksimil pisma koje je uputio predsjednik Suda BiH Ranko Debevec

Faksimil pisma koje je uputio predsjednik Suda BiH Ranko Debevec