Granična policija BiH i UNHCR zajedno u izazovu povećanog broja migranata

Autor: Fena
13.02.2018 12:53
A
A
A

Direktor Granične policije BiH Zoran Galić i predstavnica UNHCR-a za BiH An-Kristin Erikson (Anne-Christine Eriksson) na sastanku u Sarajevu razmijenili su informacije o aktualnoj situaciji povećanog broja tražitelja azila u BiH te o aktivnostima na rješavanju novih izazova.

Primjer zajedničkih aktivnosti je serija radionica koje su isplanirali GPBiH, Služba za poslove sa strancima BiH i UNHCR sa svrhom izgradnje kapaciteta centara za socijalnu zaštitu radi unapređenja uvjeta za ugrožene tražitelje azila, naročito djecu bez pratnje i koja su odvojena od primarnih staratelja.

- UNHCR prepoznaje važnost GP BiH kao prvog subjekta s kojim mnogi tražitelji azila stupaju u kontakt- kazala je Erikson, istaknuvši odličnu suradnju koju UNHCR ostvaruje sa svim organizacijskim jedinicama GPBiH na terenu.

Dobru suradnju s predstavnicima UNHCR-a potvrdio je i ravnatelj Galić te naglasio kako pripadnici GPBiH, uz mjere i radnje koje poduzimaju u cilju očuvanja sigurnosti granice i građana BiH, prema ilegalnim migrantima postupaju u skladu s međunarodnim humanitarnim pravom.

Dodao je da će GPBiH, kao i u dosadašnjem razdoblju, aktivno sudjelovati u projektima koji tretiraju ranjive kategorije ilegalnih migranata i tražitelja azila.

Na sastanku, Erikson je predstavila novu informativnu brošuru za tražitelje azila, koju su zajedno osmislili Ministarstvo sigurnosti BiH, Ministarstvo pravde BiH, NVO za pružanje besplatne pravne pomoći "Vaša prava BiH" i Bosanskohercegovačka inicijativa žena.

Brošura je prevedena na deset jezika, među ostalim, i na jezike kojima govore tražitelji azila u BiH - arapski, paštunski i urdski.

 Primjerci brošure bit će proslijeđeni međunarodnim graničnim prijelazima uključujući i Međunarodni aerodrom Sarajevo, izvijestili su iz GPBiH.