U USK preko tendera do potpomognute oplodnje

Autor: S. KURT
13.02.2018 13:01
A
A
A

Bosna i Hercegovina jedina je zemlja u regionu koja nema zakon o biomedicinski potpomognutoj oplodnji. U Federaciji BiH se već pet godina čeka na usvajanje zakona.

Pitanje potpomognute oplodnje različito je regulirano od kantona do kantona.

Tako pacijentice u Kantonu Sarajevo mogu refundirati dva postupka: prvi u iznosu od 4.000 KM, i drugi u iznosu od 2.000 KM, Tuzlanski kanton dva postupka u iznosu od 2.000 KM.

U Unsko-sanskom kantonu refundira se jedan postupak od 3.000 KM, s tim da se raspisuje tender na kome se, na osnovu raspoloživog budžeta, bira određeni broj parova kojima se finansira postupak u toku te kalendarske godine.

Zeničko-dobojski kanton sredstva refundira jedan put, u iznosu od 2.000 KM, a Srednjobosanski, također, jedan put, u iznosu od 3.000 KM.

Postupci biomedicinski potpomognute oplodnje su skupi, finansijski iscrpljuju parove, te dovode u pitanje njihovu egzistenciju.

U BiH više od 50.000 osoba ne može ostvariti potomstvo i podrška zajednice je nužna, kako bi se olakšao proces liječenja – istaknuo je Sarajevski otvoreni centar (SOC).