POSJETE Domaćin sastanka bio Mirsad Vilić sa saradnicima

Članovi Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH posjetili DKPT BiH

Avaz.ba
13.03.2018 22:11
A
A
A

Članovi Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH posjetili su danas sjedište Direkcije za koordinaciju policijskih tijela (DKPT) BiH.

Delegaciju Zajedničke komisije, koju su činili predsjedavajući Sifet Podžić i član Mario Karamatić primio je direktor Direkcije Mirsad Vilić sa saradnicima.

Radna posjeta sjedištu Direkcije obavljena je u skladu s Godišnjim planom rada za 2018. godinu s ciljem sagledavanja aktuelnog stanja, sticanja uvida u stepen koordinacije u radu policijskih tijela BiH i saradnju s policijskim agencijama i institucijama iz sektora sigurnosti.

Direktor Vilić upoznao je članove komisije s aktivnostima Direkcije, kao i izazovima sa kojima se susreću policijski službenici u svakodnevnom radu.

Razmijenjeni su stavovi o postojećim zakonskim rješenjima i nadležnostima u sektoru sigurnosti u Bosni i Hercegovini, te potrebi njihove dosljednije primjene i blagovremene dogradnje.

Razgovarano je i o brojnim aktivnostima koje se realiziraju u saradnji svih relevantnih subjekata iz sektora sigurnosti. Također je data puna podrška nastavku saradnje putem kanala INTERPOL-a i EUROPOL-a, a koja se odvija preko Direkcije. Članovi Zajedničke komisije su izrazili interesovanje i za osiguravanje trajnog smještaja Direkcije.

Tokom današnje posjete članovi Zajedničke komisije obišli su Operativni centar DKPT-a BiH gdje su bili u prilici susresti se s predstavnicima policijskih agencija iz sastava Ministarstva sigurnosti BiH, entitetskih ministarstava unutrašnjih poslova, kao i dijela kantonalnih ministarstava koje su direktno učestvovale u izvršenju konkretnih zadataka.

Članovi komisije izrazili su zadovoljstvo povodom postignutih rezultata Direkcije u proteklom periodu, te su dali punu podršku daljnjem radu, kao i budućim planiranim aktivnostima u skladu sa strateškim dokumentima Direkcije.