EKONOMIJA Napredak u zapošljavanju naših državljana

23.387 bh. državljana dobilo radne dozvole u Sloveniji i Njemačkoj

Autor: Fena
14.03.2018 13:10
A
A
A

Od početka implementacije Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Slovenije o zapošljavanju državljana BiH u Sloveniji, odnosno od marta 2013. godine do kraja 2017., ukupno je izdato 19.909 radnih dozvola našim građanima.

U 2017. u odnosu na predhodnu godinu, kako je danas na konferenciji za novinare kazao direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH Muamer Bandić, postignut je napredak u zapošljavanju državljana Bosne i Hercegovine u Sloveniji.

- Prošle godine je zaprimljen 7.451 oglas iz Slovenije, što je za 3.826 oglasa ili 106 posto više u odnosu na 2016. godinu. Potraživano je ukupno 16.479 radnika, što je za 9.566 radnika ili 138 posto više nego u odnosu na 2016. godinu. Od navedenog broja potraživanih radnika, putem Agencije za rad i zapošljavanje BiH zaposlena su u Sloveniji 9.923 radnika. To znači da od ukupnih potreba Slovenije, Agencija za rad i zapošljavanje BiH je posredovala u zapošljavanju 60,21 posto potrebnih radnika, dok su ostala posredovanja išla iz ostalih država regiona – naveo je Bandić.

Naglasio da navedeni broj zaposlenih radnika predstavlja povećanje od 5.145 radnih dozvola ili 107,68 posto u odnosu na 2016. godinu, te je u 2017. godini potpisano 9.725 ugovora o radu, što u odnosu na 2016. godinu čini povećanje od 5.090 ugovora ili 109,82 posto.

U Sloveniji se na ovaj način zapošljavaju uglavnom varioci, vozači, zidari, bravari, armirači, električari, tesari, elektroinstalateri, dok se svega do tri posto oglasa odnosi na visokoobrazovanu populaciju i tu su zastupljeni mašinski i građevinski inženjeri. Plaće svih radnika se kreću u bruto iznosu od 800 do 2.400 eura, radi se u najvećem broju o muškoj radnoj snazi, a uglavnom se zapošljava radna snaga između 25 i 40 godina starosti.

Što se tiče SR Njemačke, kako je kazao Bandić, u 2017. na osnovu realizacije Dogovora o posredovanju u zapošljavanju medicinskih radnika sa srednjom stručnom spremom izdata je 851 radna dozvola. Također, kroz program ferijalnog rada omogućeno je da 34 studenta, tokom ljetnog raspusta, steknu radno iskustvo, usavrše jezik i zarade novac potreban za nastavak školovanja.

- Ukupan broj zaposlenih građana BiH po osnovu realizacije Sporazuma o zapošljavanju sa Republikom Slovenijom i Dogovora o posredovanju pri zapošljavanju medicinskih radnika sa srednjom stručnom spremom u Njemačkoj u 2017. godini iznosi 10.477 osoba što je povećanje u odnosu na prethodnu godinu za 79 posto. Od početka implementacije oba programa u 2013. godine do kraja 2017. ukupno je izdato 23.387 radnih dozvola našim građanima u ovim državama – istakao je Bandić.

Naglasio je da se trend pozitivnih kretanja na tržištima rada, kako u BiH tako i u inozemstvu, odrazio na broj predmeta socijalnog osiguranja, te je u 2017. godini zabilježeno smanjenje broja tih predmeta. Slična situacija je kao i kod izdatih radnih dozvola strancima u BiH. Taj broj je u 2017. godini iznosio 2.593 radne dozvole i predstavlja oko 0,3 posto od ukupnog broja zaposlenih što znači da nema kvantitativan utjecaj na tržište rada.

Više o:

Muamer Bandić