REAKCIJE Godinama se čeka konačno usvajanje seta reforskih zakona iz oblasti poreza

UO Udruženja poslodavaca FBiH poziva Vladu i Parlament FBiH da rade

Autor: UPFBIH
14.03.2018 15:31
A
A
A

Upravni odbor Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine ocijenio je neprihvatljivim nefunkcioniranje i nerad Vlade i Parlamenta FBiH. U UO UPFBiH smatraju nedopustivim da, iako Vlada i Parlament FBiH ne funkcioniraju, ministri u Vladi i zastupnici i delegati u Parlamentu FBiH za svoj nerad uredno primaju plaće i sve druge nadležnosti koje im pripadaju.  

Napominju da je od početka 2018. godine održano 10 sjednica Vlade FBiH, od čega je šest bilo hitnih, na kojima je obično razmatrana jedna ili dvije tačke dnevnog reda, koje su se ticale finansiranja ili položaja i prava državnih uposlenika. Posljednja sjednica Vlade FBiH održana je 22. februara, prije više od 20 dana, dok je posljednja redovna sjednica Vlade FBiH održana prije više od mjesec i po.

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH posljednju, vanrednu sjednicu, održao je 24. januara ove godine. Od tada do danas nema ni naznake kada bi se ponovo mogao sastati Predstavnički dom Parlamenta FBiH.

Dom naroda FBiH održao je dvije vanredne sjednice u ovoj godini. Od odluka koje pamtimo sa ovih sjednica, zastupnici i delegati Predstavničkog i Doma naroda Parlamenta FBiH, bez problema su postigli dogovor i usaglasili se oko budžeta FBiH, čime su ponajprije sebi osigurali redovne isplate plaća, paušala, dnevnica.

Svjesni da je izborna godina i da je predizborna kampanja davno počela, u UO UPFBiH upozoravaju da život i privreda ne mogu i ne smiju čekati da prođu oktobarski izbori kako bi se izvršna i zakonodavna vlast u Federaciji BiH profunkcionirale i počele raditi u interesu građana i kompanija, u interesu onih koji ih biraju i plaćaju.

Nedopustivo je da članovi Vlade i Parlamenta FBiH sebi dopuštaju luksuz da ne rade u situaciji kad imamo niz konkretnih problema koje treba riješiti i reformskih zakona koje treba usvojiti, kako bi FBiH krenula naprijed.

Podsjećamo da godinama čekamo konačno usvajanje seta reformskih zakona iz oblasti poreza, kojima bi se smanjila opterećenja na rad, suzbila siva ekonomija i omogućilo otvaranje novih radnih mjesta. To je zahtjev poslodavaca, uposlenika, ali i Reformske agende koju su isti ovi članovi Vlade i Parlamenta FBiH usvojili na početku svog mandata kao program rada.

UO UPFBiH poziva političke stranke koje čine vladajuću koaliciju u Federaciji BiH da se dogovore, pronađu kompromis i omoguće neometano funkcioniranje Vlade i Parlamenta FBiH do kraja mandata.

UO UPFBiH također poziva članove Vlade i Parlamenta FBiH da prestanu koristiti političke nesuglasice kao opravdanje za nerad i da do kraja svoga mandata časno i pošteno ispunjavaju obaveze koje su preuzeli prihvatajući mandate u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti. Mjesto ministra, zastupnika i delegata uz prava podrazumijeva i obaveze, a prva od tih obaveza je – rad.