FBIH Konferencija o izazovima na tržištu rada

Službe za zapošljavanje previše vremena troše na administratiranje

Autor: M. R. S.
16.04.2018 12:17
A
A
A

Stanje u oblasti tržišta rada nije adekvatno, veliki je broj nezaposlenih, obrazovanje neusklađeno s potrebama, ponuda i potražnja nisu odgovarajući, te je ovo oblast koja traži složenu reformu. 

Kazao je ovo danas ministar rada i socijalne politike FBiH Vesko Drljača uoči konferencije posvećene izazovima na tržištu rada, koju je organizirao Federalni zavod za zapošljavanje.

Drljača je istaknuo da je Ministarstvo, na čijem je čelu, poduzelo niz aktivnosti na donošenju nekoliko bitnih zakona iz oblasti rada, ali i u segmentu zapošljavanja kojem su posvetili posebnu pažnju.

Dodao je da je u toku donošenje Strategije za zapošljavanje za period 2018.-2021. godina, čiji je cilj, između ostalog, naći mehanizme stimuliranja zapošljavanja.

- Radi se o značajnom aktu koji će biti pravni osnov za buduće akte - rekao je Drljača.

Govoreći o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih, Drljača je naglasio da žele i aktivno uključiti službe za zapošljavanje.

- Procjena je da jednostavno one previše vremena troše na određeno administratiranje. Trebaju raditi i baviti se više traženjem aktivnog posla i biti posrednici. Poslodavci koji trebaju radnu snagu trebaju dostaviti zahtjev, a ako ne trebaju, obavezni su dostaviti izvještaj o zaposlenim. Ideja je da ta koordinacija bude jača i kreativnija - kazao je Drljača.