Berton: Imamo konkretne prioritete

INTERVJU

Šef Misije OSCE-a u BiH Brus Berton: Političari moraju slušati građane i odgovarati za svoje postupke!

Razgovarao: Erdin Halimić
15.09.2017 20:00
A
A
A

Šef Misije OSCE-a u BiH Brus Berton (Bruce) u intervjuu za „Dnevni avaz“ govori o euroatlantskim integracijama BiH te o svojim prioritetima nakon preuzimanja te funkcije. Berton ističe da svi moraju biti oprezni kada je riječ o ocjenama koje se daju problemu s terorizmom, kao i spremnosti domaćih institucija da se bore s njim. 

Prosperitet i stabilnost

Nedavno ste preuzeli funkciju šefa Misije OSCE-a u BiH, na kojoj ste naslijedili Džonatana Mura (Jonathan Moore). Šta možemo očekivati za Vašeg mandata?

- Građani BiH imaju konkretne bojazni koje bi političari morali saslušati te odgovoriti na njih. Moje aktivnosti bit će fokusirane na nastavak rada Misije OSCE-a u pravcima kojima se osigurava da se BiH kreće ka većem prosperitetu i stabilnosti. Cijela Misija OSCE-a i ja lično nastavit ćemo razgovarati s građanima, kao i s političkim, vjerskim i liderima civilnog društva širom države kako bi se prevazišle prepreke i naglasile dobre stvari koje se zaista dešavaju.

Na šta ćete fokusirati svoje djelovanje?

- Misija OSCE-a ima konkretne prioritete, kao što su jačanje vladavine prava, borba protiv segregacije i diskriminacije u obrazovanju, poboljšanje ukupne situacije u državi na polju poštovanja ljudskih prava, promocija tolerancije i poštovanja ljudskih prava u lokalnim zajednicama, prevencija korupcije te jačanje slobode medija. Nastavit ćemo rad i u sigurnosnom sektoru u smislu jačanja demokratskog nadzora te prevencije radikalizacije i nasilnog ekstremizma.

Integracije u EU, ali i NATO, od iznimnog su značaja za BiH. Kako ocjenjujte napredak ili nazadak BiH na tom putu?

 - Misija OSCE-a podržava BiH u pojedinim elementima Reformske agende. Reformiranjem ključnih politika rada i procesa na ovom putu, država će, također, ispuniti i obaveze koje je preuzela članstvom u OSCE-u, bilo da se odnose na ljudska prava, ravnopravnost spolova, borbu protiv korupcije, demokratsko upravljanje, vladavinu prava ili na sigurnosni sektor. Nije moj posao ili posao Misije OSCE-a u BiH da dajemo ocjene o napretku postignutom u vezi s procesima pridruživanja EU ili NATO-u. Istovremeno, mislim da je važno prepoznati činjenicu da je postignut napredak na polju provedbe reformi posljednjih godina, ali nedostatak političkog dijaloga i kompromisa, nažalost, usporio je dinamiku odvijanja reformi. Važno je da politički lideri ponovo usmjere napore na provedbu dogovorenih reformi, u korist svih građana BiH.

Legitimna očekivanja

Koji je to osnovni problem koji muči bh. građane? Na koji način oni mogu natjerati izabrane lidere da se bave njihovim problemima?

- Građani BiH imaju konkretne bojazni koje se tiču raznih tema, kao što su korupcija, nepotizam, nezaposlenost, kvalitet obrazovanja i vladavina prava. Također, imaju i legitimna očekivanja da će se njihovi izabrani predstavnici baviti pitanjima koja utječu na sve građane ove države. Svjestan sam da su mnogi građani izgubili povjerenje u političare i javne institucije kao rezultat političkih prepirki i nedostatka vidljivog napretka. Mnogi građani isključili su se iz političkog života i aktivnog učešća.

Moja snažna poruka njima je da se u demokratskim društvima političari mogu pozivati na odgovornost za postizanje rezultata te ih sve ohrabrujem ne samo da glasaju nego i da, kroz adekvatne kanale, javno iznose svoje probleme.

Koja bi to bila Vaša poruka bh. političkim liderima?

- Snažno urgiram na političare da se ne fokusiraju na vlastite uske političke interese, već da grade mostove kako bi se mogle usvajati politike rada kojima će se rješavati stvarne potrebe građana. Politički lideri imaju odgovornost da stvore pozitivnu političku klimu te da se udalje od retorike podjela i oportunizma.

Postoji spremnost za borbu protiv terorizma

U posljednje vrijeme često slušamo izjave političara iz regiona o problemu BiH s terorizmom. Kojim podacima raspolaže OSCE?

- Svi moramo biti pažljivi i ne smijemo potcjenjivati ili precjenjivati prijetnju nasilnog ekstremizma u BiH. Vlasti u BiH, slično vlastima u ostalim dijelovima svijeta, moraju stalno biti na oprezu i graditi vlastite kapacitete i sposobnosti potrebne za prevenciju, kao i efektivne načine pružanja odgovora na ove prijetnje, kako interno tako i u regionu.

Blisko sarađujemo sa svim relevantnim tijelima u sigurnosnom sektoru i šire na prevenciji radikalizacije koja može dovesti do ekstremizma i terorizma. Ovo je složeno pitanje, ali zapažamo da akteri širom BiH pokazuju veću svijest i spremnost da se njime bave.

Više o:

Brus Berton OSCE