Foto: Bevanda: Dnevnopolitičke kalkulacije zaustavile napredak

INTERVJU

Vjekoslav Bevanda, ministar finansija BiH: Naivno bi bilo reći da Vijeće ministara nije moglo bolje raditi

Razgovarao: Kenan KEŠMER
10.11.2017 17:00
A
A
A

Vijeće ministara BiH već duže vremena nalazi se pod teškim kritikama poslanika u Parlamentu BiH zbog slabih rezultata i malog broja ponuđenih zakonskih rješenja, a sve je kulminiralo na akcizama. 

Zbog svega se spominjala i smjena Denisa Zvizdića, koji je kao predsjedavajući i najodgovorniji za slab rad ovog nivoa vlasti. Pojedini mediji čak su izvještavali i o unutrašnjem sukobu unutar Vijeća ministara. Da se moglo više uraditi, slaže se i zamjenik predsjedavajućeg i ministar finansija BiH Vjekoslav Bevanda.

Ima li sukoba

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) potvrdio je Prijedlog zakona o akcizama, ali Zvizdić ga još nije stavio na dnevni red Vijeća ministara. Kako to komentirate?

- Ne znam šta očekujete da komentiram. Način stavljanja točaka na dnevni red? Bio sam predsjedatelj, a sada sam ministar i trudim se da svoj posao obavim na vrijeme, profesionalno i korektno. Dio te korektnosti je i da ne komentiram kako moje kolege rade svoj posao. Upravni odbor UIO, kao što ste i rekli, završio je svoj dio posla u vezi s Nacrtom zakona o akcizama.

Mediji su pisali o Vašem sukobu sa Zvizdićem. O čemu se zaista radi?

- Vidio sam da na nekim portalima suprotstavljaju moje izjave sa stavovima predsjedatelja Zvizdića. To može biti proizvođenje sukoba, a ne stvarno stanje. Nisam u sukobu ni s kim.

Bilo je mnogo kritika poslanika u Parlamentu na rad Vijeća ministara. Smatrate li da je ovo tijelo moglo uputiti više zakona u proceduru?

- Bilo bi naivno reći da nije moglo više, ali moglo se više i u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti. Političke razmirice kočile su zakonska rješenja koja su stizala iz Vijeća ministara, ali se dešavalo da ni u Vijeću ministara svi nemamo dovoljno volje i snage da se uhvatimo ukoštac s reformskim zakonima i odlukama. Tako smo imali jedan dobar zamah na početku mandata, dogovorili smo Reformsku agendu, pa Mehanizam koordinacije, predali aplikaciju za članstvo u EU, ispregovarali aranžman sa MMF-om i onda su krenule neke dnevnopolitičke kalkulacije koje su zaustavile daljnji napredak.

Politička previranja

Ima li Vijeće ministara podršku u Parlamentu? Spominje se i smjena Zvizdića...

- Vidi se po glasanju da već duže vrijeme nema parlamentarne većine, a došlo je i do podjela u pojedinim klubovima i osnivanja novih. Dakle, stanje je znatno drugačije u odnosu na period kada je formirana parlamentarna većina i kada je imenovano Vijeće ministara. Uskoro ulazimo u izbornu godinu i ne vidim ko bi sada prihvatio funkciju predsjedatelja Vijeća ministara i na koji bi se način izjašnjavalo Predsjedništvo BiH u vezi s mandatarom.

Mnogo je to složeniji proces od nezadovoljstva radom izvršne vlasti. Postoje stvari koje se moraju rješavati bez obzira na politička previranja i možete vidjeti da pojedina ministarstva dobro obavljaju svoj posao, ne probijaju se rokovi i ispunjavaju se obaveze.

Državni budžet može i bez MMF-a

Šta ako ne bude kredita MMF-a i novca Svjetske banke? Hoće li biti ugrožena ekonomska stabilnost BiH?

- Što se tiče državnog budžeta, tu neće biti nikakvih posljedica, jer se novac od MMF-a uplaćuje u budžete entiteta, država ne koristi ni fening. Svjetska banka ima prateće projekte uz aranžman sa MMF-om i oni su korisni zbog provođenja reformi, konsultantskih usluga i, naravno, financijske podrške.

Poznato je da gubimo oko milijardu KM za infrastrukturne projekte zbog neusvajanja izmjena Zakona o akcizama i onda smo svi na gubitku.