Edin Skokić

Obrok ili škola

Piše: Edin SKOKIĆ ([email protected])
09.09.2017 08:05
A
A
A

Podaci dobiveni posljednjim popisom stanovništva u BiH govore da živimo u državi koja ima najviše nepismenih u regionu. Crno da crnje ne može biti!  

Još ako se zna da čak 33.184 popisane osobe uopće nisu odgovorile na pitanje jesu li pismene ili ne, te da u BiH imamo 1,2 miliona stanovnika koji su informatički nepismeni, statističke brojke odgovorne za takvu vrstu problematike u našoj zemlji moraju natjerati na hitnu i konkretnu (re)akciju.

Nakon krvavog rata broj nepismenih u BiH naglo se povećao, a interes za opismenjavanje smanjio. No, taj se omjer do posljednjeg popisa stanovništva 2013. godine promijenio, jer je veliki broj stanovnika iskazao interes za školovanje i doškolovanje.

No, veliki broj njih zbog teške materijalne situacije uopće nije u prilici proširiti svoja znanja, čak su u nekim sredinama roditelji primorani da zbog neimaštine ispisuju svoje dijete iz osnovne škole ili da svoje osnovce, koji su mahom odlični, ne mogu upisati u srednjoškolski sistem obrazovanja.

Temeljita analiza zašto je takvo stanje na terenu, naravno, nikad nije provedena, jer se vlast s gorućim pitanjima građana rijetko kad hvata ukoštac. Pravo na obrazovanje je zagarantirano, zapisano je i među Božijim zapovijedima, ali u situacijama kada je potrebno odabrati obrok ili školu, naše najugroženije stanovništvo sluša glas stomaka, a ne razuma.

Ako analiziramo ranija istraživanja i statističke podatke posljednjeg popisa stanovništva, evidentno je da se broj elementarno nepismenih smanjuje. Ne rapidno, ali se smanjuje.

No, šta ćemo sa onih 38,7 posto stanovnika koji uopće ne znaju šta je kompjuter i koji su potpuni analfabeti u digitalnom dobu? Ako država nije, a evidentno je da nije, uspjela nepismenima osigurati papir i olovku, kako će onda informatički opismeniti armiju od 1,2 miliona stanovnika? Nažalost, nikako!