Komentar dana Erol Avdović

Amerika uz Bosnu

Autor: Erol AVDOVIĆ
10.11.2017 07:00
A
A
A

Potpuno je naivno zavaravati se, a posebno od toga praviti političku platformu, da je Bosna i Hercegovina “prolazna kategorija” - kako to ponekad skandalozno prijete oni koji računaju na globalni zamor Sjedinjenih Država i američku preokupiranost gorućim svjetskim problemima.

Sasvim eksplicitno, kako se to ove sedmice moglo čuti u Vijeću sigurnosti UN-a, SAD čvrsto stoje uz teritorijalni integritet i državni kontinuitet BiH, promovirajući na svakom koraku njenu evropsku i euroatlantsku perspektivu. 

I da bi baš svima bilo do kraja jasno, kako su to u Njujorku kazali američki diplomati, njihove sankcije protiv predsjednika RS Milorada Dodika “trebaju poslužiti kao opomena onima koji žele potkopati stabilnost BiH”.  

Nisu Amerikanci uzalud ulagali sve one znane i transparentne resurse, pa i vlastite živote, u evropsku BiH, da bi zemlju olako prepustili da sklizne u bezakonje, korupcijski mrak ili feudalnu tamu iz minulih stoljeća. Zato toliko insistiraju na kontinuiranom napretku ka NATO-u i EU integracijama. I stalno ističu da to zahtijeva viziju i političku volju.  

Što je najvažnije, građani BiH, bez obzira na nacionalnost, religiju, bilo koja druga uvjerenja, socijalni status ili bilo kakvu prihvatljivu civilizacijsku afilijaciju, pozvani su da tu viziju implementiraju.  

Pametni odavno znaju da svi Bosanci drže svoju bosansku sudbinu u svojim rukama.

Sve dok se s apsolutnim povjerenjem bude moglo kazati da je BiH u potpunosti, a ne selektivno primijenila Mirovni sporazum iz Dejtona i da se nepovratno usidrila u mirni i održivi evropski demokratski proces, Amerika će naglašeno biti uz Bosnu. Ali, to nikoga ne bi trebalo uspavati. Naprotiv!  

Svi su odgovorni za bolju političku klimu u zemlji: uz stranački i građanski je aktivizam potrebniji nego ikad. Socijalne, ekonomske i izborne reforme u BiH konačno moraju zaživjeti tako da zemlja postane država zakona i jednakih šansi za sve, a ne da to budu samo izborni slogani.

Lideri među nama bit će samo oni koji ovu agendu budu dalje promicali.

Više o:

Komentar dana